Menu

Je leven, nog gemakkelijker, dankzij PSD2!

Bescherming van uw belangen, ook vandaag

Steeds meer nieuwe technologieën en een veranderend consumentengedrag: het Europese Parlement moest zijn eerdere betaalrichtlijn PSD1 dus wel bijwerken. En zo zag de ‘Payment Services Directive 2’ (PSD2) het levenslicht.

Veilig

Uw nieuwe dienstverleners

Als consument kunt u vandaag bepaalde rechten toekennen aan drie soorten aanbieders van betaaldiensten. U geeft hen namelijk toestemming om een of meer van de volgende prestaties te verrichten:

  • uw rekening raadplegen;
  • een betaling doen;
  • aan uw bank vragen om te bevestigen of er genoeg geld op uw rekening staat om de gewenste verrichting uit te voeren. De derde partij heeft geen toegang tot uw rekeningsaldo. En kan ook geen bedrag blokkeren.

Is de veiligheid van uw betalingen en persoonsgegevens gewaarborgd? Alle aanbieders van betaaldiensten moeten bewijzen dat ze daarvoor afdoende maatregelen hebben genomen. Bovendien staan ze onder toezicht van hun nationale bevoegde autoriteit. In ons land is dat de Nationale Bank van België.

U houdt de touwtjes in handen

U beslist aan welke derde partij u toegang geeft tot uw betaal- en rekeninggegevens en waarvoor.

Hoe geeft u uw formeel akkoord? Door een beveiligde validatieprocedure te volgen: de Strong Customer Authentification of SCA. Dat is de validatie die u verricht wanneer u uw betaalkaart en kaartlezer gebruikt. Zonder uw uitdrukkelijk akkoord kan dus niemand toegang krijgen tot uw gegevens of ze doorgeven. Ze zijn beschermd.

Wilt u dat de derde uw rekening niet meer kan raadplegen of verrichtingen kan uitvoeren? Dan kunt u die machtiging altijd intrekken. Deel dat rechtstreeks aan de dienstverlener mee. Als u die dienst niet regelmatig gebruikt, dan moet u na negentig dagen opnieuw uw formele toestemming geven.Wilt u niet langer dat de derde kan vragen of uw rekeningsaldo toereikend is? Neem dan gewoon contact op met uw bank.

Uw voordelen? Concreet!

Al uw rekeningen in 1 app

Al uw zicht- en spaarrekeningen, zowel van Fintro als van andere banken, in uw Fintro Easy Banking App (op Android) raadplegen? Dat kan! U hoeft niet langer van de ene naar de andere app te switchen om een totaalbeeld te krijgen van uw financiële situatie.

Betalen zonder supplement

U betaalt niet langer bijkomende kosten wanneer u online of in de winkel met de kaart betaalt. Gedaan dus met meerkosten in bepaalde webshops voor betalingen met Bancontact of met uw kredietkaart.

Eigen risico verminderd tot een derde

Is uw debet- of kredietkaart zoek of werd ze gestolen? En heeft de dief of oneerlijke vinder er een betaling mee gedaan? Uw eigen risico (tot de melding van het verlies of de diefstal van de kaart) bedraagt voortaan 50 euro in plaats van 150 euro, voor zover u zich niet schuldig hebt gemaakt aan fraude of grove nalatigheid.

In het kader van de PSD2-richtlij vindt u hier de statistieken van de PSD2-gereguleerde en beschikbare API's van Fintro die door derde partijen worden gebruikt.

Meer weten

PSD2-brochure