Menu

Verantwoord beleggen

Begeleiding op maat voor beleggers

Wij zetten ons dagelijks in om uw vertrouwenspartner te blijven in een wereld in verandering, en dus om uw financiële veiligheid te waarborgen. Uw behoeften veranderen, uw eisen ook.

Die ontwikkelingen gaan hand in hand met de nieuwe Europese richtlijn MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive) die in januari 2018 in werking is getreden. Die nieuwe richtlijn gaat nog een stap verder, om de transparantie van de financiële markten nog te verbeteren, maar ook om uw veiligheid en uw bescherming als belegger nog beter te waarborgen.

De toepassing van de richtlijn MiFID II is onze prioriteit

1. We leggen de nadruk op onze persoonlijke benadering

Wat uw behoeften ook zijn, we maken altijd een uitgebreide analyse van uw persoonlijke situatie. Die analyse zal nog verder worden uitgediept: uw beleggersprofiel zal voortaan bestaan uit een financiële positie en beleggingsdoelstellingen die gelinkt zijn aan uw contract(en). Dankzij onze nieuwe benadering kunt u gebruikmaken van beleggingsoplossingen die volledig overeenkomen met uw financiële positie en uw doelstellingen.

2. We vergroten onze transparantie

Een vertrouwensrelatie is gebaseerd op volledige transparantie over de diensten die we aanbieden. Alle kosten, met inbegrip van inducements (ook stimuli genoemd) en belastingen, zullen u worden meegedeeld. Die transparantie zullen wij voortaan nog uitvoeriger toepassen tijdens uw hele beleggerstraject. Dat helpt u om de financiële impact van uw beslissingen in te schatten. Raadpleeg de woordenlijst voor meer informatie.

3. We verhogen ons expertiseniveau

Het is onze doelstelling u een benadering te bieden die is aangepast aan uw persoonlijke situatie en een goede uitvoering van uw orders te verzekeren. Door ons uw vermogensbeheer toe te vertrouwen, hebt u gekozen voor een solide, internationale bankgroep die beschikt over een team van multidisciplinaire experten die u oplossingen op maat kunnen voorstellen. Bovendien beloven wij u dat we alle nodige expertise zullen aanwenden om u te helpen uw beleggingsbeslissingen met kennis van zaken te nemen en de beste uitvoering van uw orders te verkrijgen.

Hebt u vragen?

In deze brochure vindt u meer details over de verbintenissen en de ontwikkelingen die voortvloeien uit de MIFID II-richtlijn.