Menu

Betalingsuitstel van een woonkrediet

Het is onze prioriteit om aan uw zijde te staan. In het kader van de energiecrisis kunt u gebruikmaken van een betalingsuitstel van uw woonkrediet, onder bepaalde voorwaarden. U vindt er meer informatie over op deze pagina.

Voorwaarden voor betalingsuitstel van een woonkrediet

Voorwaarden

Controleer eerst of u aan de toekenningsvoorwaarden voldoet om een betalingsuitstel van uw woonkrediet te kunnen verkrijgen:

  • Het woonkrediet is aangegaan voor uw hoofdverblijfplaats in België van de kredietnemer(s) op het moment van de aanvraag tot betalingsuitstel);
  • Op het moment van de aanvraag tot betalingsuitstel, is het totaal roerend vermogen op uw zicht- en spaarrekeningen en in uw beleggingsportefeuille bij BNP Paribas Fortis of een andere bank kleiner dan 10.000 euro. Pensioensparen wordt hier niet in meegerekend;
  • Er was op datum van 1 maart 2022 geen betalingsachterstand op het krediet waarvoor betalingsuitstel wordt gevraagd;
  • U heeft een afbetalingsplan lopende of aangevraagd bij uw energieleverancier.
Meer details hierover zijn beschikbaar in het persbericht en het FAQ van Febelfin. Als u vragen heeft, zijn we natuurlijk steeds voor u beschikbaar.

Te volgen procedure

Wij staan aan uw zijde

In eerste instantie dient u dus contact op te nemen met uw energieleverancier om een afbetalingsplan aan te vragen (4e toekenningsvoorwaarde).

Als dit is gebeurd, staat uw Fintro-agent vanaf 19 september voor u klaar om te bekijken of u aan de toekenningsvoorwaarden voor een betalingsuitstel van uw woonkrediet voldoet.

Als dit het geval is, leggen we een afspraak vast na 1 oktober om u zo goed mogelijk te helpen. We doen dit door uw huidige situatie en noden te analyseren en samen aangepaste oplossingen te bekijken. Opgelet: indien u geniet van kapitaalaftrek in uw fiscale aangifte, kan dit betalingsuitstel een fiscale impact hebben. De intrest blijft daarnaast verschuldigd en de looptijd van de lening wordt verlengd met de periode van het betalingsuitstel.

Voldoet u niet aan de toekenningsvoorwaarden, bijvoorbeeld omdat uw roerend vermogen meer dan 10.000 euro bedraagt (2e toekenningsvoorwaarde)? Dan overlopen we samen de verschillende alternatieven op lange termijn die u kunnen helpen om deze energiecrisis door te komen.