Menu

Subsidies en overheidssteun

Op welke steunmaatregelen kan ik een beroep doen?

Gemeenten, gewesten, federale overheid … alle overheidsinstanties in ons land ondersteunen ondernemers en ondernemingen. Dat doen ze met subsidies, leningen, bonussen, kortingen, premies en fiscale voordelen.

Ziet u door de bomen het bos niet meer? Contacteer uw Fintro-agent. Hij kent de materie en helpt u het dossier op te stellen voor de juiste instantie om zo de financiering of waarborgregeling voor uw zaak rond te krijgen.

Extra steunmaatregelen in het kader van het coronavirus

Federale overheid

Ondernemers

Zelfstandigen

  • Vermindering, uitstel of zelfs vrijstelling van sociale bijdragen
  • Overbruggingsrecht: 1.291,69 euro zonder gezinslast, 1.614,10 euro met gezinslast (kan in combinatie met de Corona-hinderpremie).

Vlaanderen

  • 100 miljoen euro aan kredietgaranties door de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV)
  • Handelshuurlening van maximaal 4 maanden huur (aan te vragen voor 1 maart 2021).
  • Voor land-en tuinbouwers: VLIF-waarborgregeling. Max. 80% van het kredietbedrag, voor bedrijven met een brutoresultaat van min. 40.000 euro/bedrijfsleider.
  • Beschermingsmechanisme 3: Premie van 10% van omzetcijfer in 2019 in betrokken periode bij een omzetdaling van 60% in de periode van 16 november t/m 31 december 2020 tov dezelfde periode in 2019 of bij verplichte sluiting. Maximumbedrag tussen 11.250 euro en 60.000 euro (aanvragen vanaf 4 januari 14 u t/m 15 februari 2021 via www.vlaio.be).

Wallonië

  • Diverse steunmaatregelen door SOWALFIN, SRIW en SOGEPA
  • Premie sluiting: Vergoeding van 3.000 euro tot 9.000 euro op basis van het personeel uitgedrukt in aantal voltijdse equivalenten - VTE (indienen tot 15 december, proces beschikbaar op www.1890.be).
  • Premie inkomensverlies : Ondernemingen die een omzetdaling aantonen van 40% in het 3de trimester van 2020 vergeleken met het 3de trimester van 2019. Vergoeding van 3.000 euro tot 40.000 euro op basis van het omzetverlies en het personeel uitgedrukt in voltijdse equivalenten - VTE (indienen tot 15 december, proces beschikbaar op www.1890.be).

Brussel

Meer info over coronamaatregelen

Hebt u een vraag over de steunmaatregelen in het kader van de coronacrisis? Contacteer uw Fintro-agent.

Financiële ondersteuning en kredietwaarborgen

Vlaanderen

De Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) financiert beloftevolle ondernemingen van bij de prille start tot en met de groei en internationalisering.

Wallonië

De Société Wallonne de Financement et de Garantie des PME (Sowalfin) is de financierings- en waarborgmaatschappij voor Waalse kmo’s.

Brussel

De Gewestelijke Investerings­maatschappij voor Brussel (GIMB) biedt financieringsoplossingen aan start-ups, scale-ups, kmo’s … in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Andere steunmaatregelen