Menu

Subsidies en overheidssteun

Op welke steunmaatregelen kan ik een beroep doen?

Gemeenten, gewesten, federale overheid … alle overheidsinstanties in ons land ondersteunen ondernemers en ondernemingen. Dat doen ze met subsidies, leningen, bonussen, kortingen, premies en fiscale voordelen.

Ziet u door de bomen het bos niet meer? Contacteer uw Fintro-agent. Hij kent de materie en helpt u het dossier op te stellen voor de juiste instantie om zo de financiering of waarborgregeling voor uw zaak rond te krijgen.

Extra steunmaatregelen in het kader van het coronavirus

Federale overheid

Ondernemers

Zelfstandigen

  • Vermindering, uitstel of zelfs vrijstelling van sociale bijdragen
  • Overbruggingsrecht: 1.291,69 euro zonder gezinslast, 1.614,10 euro met gezinslast (kan in combinatie met de Corona-hinderpremie).

Vlaanderen

Wallonië

  • Diverse steunmaatregelen door SOWALFIN, SRIW en SOGEPA
  • Hinderpremie van 5.000 euro bij verplichte volledige sluiting (aan te vragen ten laatste 60 dagen na start verplichte sluiting)
  • Premie van 2500 euro voor zelfstandigen, kleine en micro-ondernemingen die hun activiteit substantieel onderbroken hebben in maart en april 2020.Indienen tussen 1 juni en 30 juni (inclusief)
  • Premie van 3500 euro voor zelfstandigen, kleine en micro ondernemingen die een premie van 5000 euro ontvangen hebben (Indienen tussen 9/9 en 15/10 inbegrepen)

Brussel

  • 20 miljoen euro aan kredietgaranties door het Brussels Waarborgfonds
  • Hinderpremie van 4.000 euro bij verplichte volledige sluiting met attest bank bedrijfsrekening, laatste BTW aangifte, foto recto verso van de identiteitskaart van de ondertekenaar (in jpegformaat) en foto van de professionele bankkaart (aan te vragen ten laatste op 18 mei 2020)
  • Covid premie van 2000 euro voor zelfstandigen of onderneming met max 5 voltijds equivalenten. Indienen tot 30 juni 2020.

Meer info over coronamaatregelen

Financiële ondersteuning en kredietwaarborgen

Vlaanderen

De Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) financiert beloftevolle ondernemingen van bij de prille start tot en met de groei en internationalisering.

Wallonië

De Société Wallonne de Financement et de Garantie des PME (Sowalfin) is de financierings- en waarborgmaatschappij voor Waalse kmo’s.

Brussel

De Gewestelijke Investerings­maatschappij voor Brussel (GIMB) biedt financieringsoplossingen aan start-ups, scale-ups, kmo’s … in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Andere steunmaatregelen