Menu

Flexikrediet

Wanneer doet u voordeel met Flexikrediet?

U denkt aan terreinuitbreiding? U wilt investeren in machines om de concurrentie voor te blijven? Of u moet dringend alle IT-materiaal moderniseren? Flexikrediet is voor vele projecten een uitstekende financieringsvorm. U bepaalt zelf het bedrag, de looptijd en de terugbetalingswijze van de financiering.

Wat is er bijzonder aan Flexikrediet?

  • Een specifieke vorm van investeringskrediet.
  • Minimaal kredietbedrag: 100.000 euro.
  • Looptijd: van 1 tot 20 jaar.
  • Voordelige rentevoeten, gebaseerd op Euribor.
  • Fondsen op te nemen volgens uw behoeften, over maximaal 3 jaar.

Stel zelf uw krediet samen

U bepaalt zelf het bedrag, vanaf 100.000 euro. U kiest de looptijd die bij uw investering past, van 1 tot 20 jaar.

Aanpassen? Dat kan.

U kunt de interestperiodiciteit van uw lopend krediet tot twee keer toe kosteloos wijzigen. Of u kunt van Flexikrediet overschakelen naar een klassiek investeringskrediet.

Profiteer van voordelige tarieven

Elke keer u een kredietschijf opneemt of terugbetaalt, profiteert u van de voordelige kortetermijntarieven gebaseerd op Euribor die op dat moment van toepassing zijn.

Fiscaal voordelig

De interesten van uw Flexikrediet kunt u inbrengen als beroepskosten. Ze zijn dus fiscaal aftrekbaar. Dat maakt het kostenplaatje nog aantrekkelijker.

Interesse? Ontdek Flexikrediet tot in de details

Het Flexikrediet is bij uitstek geschikt voor uw investeringen in activa op middellange of lange termijn. De looptijd wordt afgestemd op de economische levensduur van uw investering en varieert van 1 tot 20 jaar. De fondsen neemt u op in functie van de evolutie van uw project, gespreid over een periode van maximaal 3 jaar.

Hoe flexibel is Flexikrediet?

U beslist zelf hoe u de aflossing van kapitaal en interest verdeelt over de complete looptijd. Tijdens de terugbetalingsperiode kunt u de interestperiodiciteit tot twee keer toe wijzigen. Daarnaast mag u het krediet omzetten naar een klassiek investeringskrediet. En tenslotte kunt u uw krediet ook gedeeltelijk of geheel vervroegd terugbetalen.

Gaat Flexikrediet samen met overheidssteun?

Zeker. U kunt Flexikrediet combineren met een aantal bijkomende steunmaatregelen van de overheid. Lees er alles over op www.financieringvanondernemingen.be.

Meer weten?

Wilt u hierover meer weten?