Menu

Betalingsuitstel hypothecair krediet

Betalingsuitstel van uw hypothecaire lening

 • Als u door de coronacrisis financiële moeilijkheden ondervindt, kunt u tot en met 20 augustus 2020 betalingsuitstel van uw maandelijkse aflossingen aanvragen.
 • U geniet een betalingsuitstel wanneer u aan een aantal voorwaarden voldoet.
 • Het betalingsuitstel is gratis: er worden geen administratieve noch dossierkosten aangerekend.

Tot 6 maanden uitstel van betaling

 • Het betalingsuitstel houdt in dat u gedurende maximaal 6 maanden uw krediet – zowel kapitaal als intresten – niet moet afbetalen.
 • Na deze periode van uitstel, hernemen de betalingen, tenzij u een verlenging aanvraagt (onder bepaalde voorwaarden).
 • De looptijd van uw krediet zal dus maximaal 6 maanden langer zijn dan oorspronkelijk voorzien.

Online aanvraag tot betalingsuitstel

 • Als u aan de voorwaarden voldoet, doe dan zo snel mogelijk uw aanvraag tot uitstel van betaling.
 • Doe uw betalingsuitstel online. U hoeft niet bij uw kantoor langs te gaan. Doe het vanuit uw kot, veilig en snel.
 • Vraag onderaan deze pagina uitstel van uw maandelijkse kredietbetalingen aan.

Aanvraag tot verlenging van een betalingsuitstel

De bestaande maatregel voor de aanvraag van betalingsuitstel voor uw hypothecair krediet in het kader van de Covid-crisis zal mogelijk blijven tot 20 augustus. Hierna kunnen geen nieuwe aanvragen meer opgestart worden.  

Echter, u kan onder bepaalde voorwaarden een aanvraag tot verlenging indienen:

 • U diende tussen 1 april en ten laatste 20 augustus een eerste aanvraag in tot betalingsuitstel in het kader van de coronaviruscrisis.
 • U verkreeg voor deze aanvraag een akkoord.
 • U ondervindt nog steeds budgettaire moeilijkheden vanwege de coronavirus crisis.
 • U bezorgt ons een geactualiseerd bewijs van de vermindering van inkomen.
 • U voldoet op het moment van de aanvraag tot verlenging nog steeds aan de 4 verplichte voorwaarden (zie hieronder).

Voorwaarden betalingsuitstel hypothecaire lening

4 verplichte voorwaarden

Om te genieten van uitstel van betaling moet u voldoen aan volgende 4 voorwaarden:

 1. Door de coronacrisis is uw inkomen (of dat van uw partner) verminderd of weggevallen door: tijdelijke of volledige werkloosheid; ziekte ten gevolge van het coronavirus; sluiting van uw zaak; overbruggingsmaatregelen.
 2. U had op 1 februari 2020 geen betalingsachterstand op de hypothecaire lening waarvoor u uitstel vraagt.
 3. Het hypothecair krediet waarvoor u betalingsuitstel vraagt, moet op het moment van de aanvraag uw hoofdverblijf in België zijn. Als u een tweede woning hebt, kunt u niet genieten van het uitstel van de maandelijkse betalingen voor uw hoofdverblijf.
 4. Uw totaal roerend vermogen op uw zicht- en spaarrekeningen en in een beleggingsportefeuille bij Fintro of een andere bank is kleiner dan 25.000 euro, op het moment van de aanvraag. Pensioensparen wordt niet meegerekend.

Afhankelijk van uw inkomen

 • Is het netto maandinkomen van uw gezin lager of gelijk aan 1.700 euro? Dan kunt u de betaling van uw hypothecair krediet uitstellen zonder bijkomende interesten. Na de periode van uitstel, hernemen de betalingen aan dezelfde maandlast als voorheen.
 • Is het netto maandinkomen van uw gezin hoger dan 1.700 euro? Dan kunt u de betalingsuitstel van uw hypothecaire lening  aanvragen. Na de periode van uitstel, hernemen de betalingen met een aangepaste maandlast omdat de uitgestelde interesten worden verrekend.

Wat is het 'netto gezinsmaandinkomen'?

 • Bent u loontrekkende? Dan gaat het over het maandinkomen in februari 2020, inclusief terugkerende inkomsten zoals alimentatie en huurinkomsten, exclusief kindergeld, en na aftrek van de lasten voor consumentenkredieten en het hypothecaire krediet van de hoofdverblijfplaats.
 • Bent u zelfstandige? Dan gaat het over het maandinkomen voor de coronacrisis: uw inkomen van 2019 gedeeld door 12, inclusief terugkerende inkomsten zoals alimentatie en huurinkomsten, exclusief kindergeld, en na aftrek van de lasten voor consumentenkredieten, het hypothecaire krediet van de hoofdverblijfplaats en ondernemingskredieten op uw eigen naam.

Bewijs van vermindering inkomen

Bij uw aanvraag tot betalingsuitstel of verlenging moet u bewijsstukken van vermindering van inkomen voegen. Deze zijn onder andere:

 • een attest van werkloosheid;
 • een medisch certificaat;
 • een aanvraag tot overbruggingsmaatregelen;
 • een verklaring op eer dat uw inkomsten gedaald zijn.

Wat betekent betalingsuitstel concreet

De duur van het betalingsuitstel

 • De startdatum van het betalingsuitstel is afhankelijk van het tijdstip dat u uw aanvraag doet en de duur van de verwerking ervan. Bij aanvaarding wordt de startdatum u meegedeeld, vanaf dan worden uw betalingen automatisch uitgesteld.
 • De einddatum voor het betalingsuitstel is uiterlijk 31 oktober 2020, ongeacht de startdatum. Het uitstel is dus maximaal 6 maanden.
 • Betalingsuitstel kan enkel worden verkregen voor toekomstige maandaflossingen.

De duur van de verlenging van het betalingsuitstel

Ongeacht de start- of einddatum van uw initiële betalingsuitstel, zal de verlenging gelden tot 31 december 2020, dus:

 • indien u initieel betalingsuitstel had tot 30 september, zal u, bij goedkeuring, bijkomend drie maanden betalingsuitstel bekomen, tot 31 december 2020.
 • Indien u initieel betalingsuitstel had tot 31 oktober, zal u, bij goedkeuring, bijkomend twee maanden betalingsuitstel bekomen, tot 31 december 2020.

Uw aflossingen zullen herstarten vanaf 1 januari 2021.

Vraag online uw betalingsuitstel aan

1

Vul het online aanvraagformulier in. Aan het eind ontvangt u een ingevuld document. Gelieve dit af te drukken en te handtekenen.

2

Scan uw ondertekende aanvraagformulier en het bewijs van vermindering van inkomen en stuur deze naar het vermelde mailadres.

3

U ontvangt een antwoord of uw aanvraag al dan niet wordt geaccepteerd. Bij aanvaarding wordt de startdatum van uw betalingsuitstel u meegedeeld.

Door de huidige omstandigheden ontvangen wij momenteel veel aanvragen. Onze teams werden versterkt om elke aanvraag zo snel mogelijk te beantwoorden. Dank voor uw geduld.

Lees de informatie tot beneden aan deze pagina

Wanneer en hoe de verlenging van het betalingsuitstel aanvragen?

Indien u van mening bent dat u binnen deze voorwaarden valt en gebruik wenst te maken van deze regeling, dan kan u een aanvraag indienen tussen 1 en 20 september 2020

Hiertoe kan u contact opnemen met uw Fintro-agent.

Op het moment van het indienen van deze aanvraag tot verlenging van betalingsuitstel bezorgt u ons een geactualiseerd bewijs van vermindering van inkomen.

Hebt u Fintro Easy Banking Web nog niet geactiveerd?

Als u uw betalingsuitstel niet online kunt aanvragen, maak een afspraak op afstand met uw Fintro-agent.