Menu

Betalingsuitstel hypothecair krediet

We zijn er voor u

De huidige situatie is nog altijd bijzonder. We blijven de Belgische economie ondersteunen en zijn er meer dan ooit voor u.

Sinds 22 maart is het niet meer mogelijk betalingsuitstel aan te vragen voor uw woonkredieten, zoals de regering dat had uitgewerkt en waarvan u hierna de beschrijving vindt.

Ondervindt u nog moeilijkheden door de coronacrisis? Contacteer uw Fintro-agent, hij blijft beschikbaar in deze uitzonderlijke omstandigheden en zal u zo goed mogelijk helpen door uw situatie en uw behoeften te analyseren.

Betalingsuitstel voor uw hypothecair krediet

Als u door de coronacrisis financiële moeilijkheden ondervindt, kunt u betalingsuitstel voor uw maandelijks hypotheeklasten aanvragen.

U krijgt betalingsuitstel als u aan een bepaald aantal voorwaarden voldoet.

Dit uitstel is gratis: u betaalt geen enkele administratieve- of dossierkost.

3 maanden betalingsuitstel

Het betalingsuitstel betekent dat u gedurende 3 maanden uw hypothecair krediet, kapitaal en intresten, niet hoeft terug te betalen.

De betalingen hernemen na deze uitsteltermijn.

De looptijd van uw woonkrediet zal dus 3 maanden langer duren dan initieel was voorzien.

Betalingsuitstel vragen

U voldoet aan de voorwaarden? En u wilt zo vlug mogelijk uw betalingsuitstel aanvragen? Contacteer Fintro-agent.

Nieuwe aanvraag voor betalingsuitstel

Tot en met 21 maart 2021 kunt u, onder bepaalde voorwaarden, betalingsuitstel voor uw woonkrediet aanvragen. Na deze datum zijn verlengingsaanvragen niet meer mogelijk.

Wilt u uw maandelijkse betalingen vanaf januari 2021 opschorten? Wacht dan niet langer met uw aanvraag. U doet dit best ten minste 10 kalenderdagen voor de datum van uw maandelijkse aflossing.

De voorwaarden waar u aan moet voldoen voor de aanvraag van betalingsuitstel:

 • U lijdt inkomensverlies door de coronacrisis;
 • U hebt een actueel bewijs van inkomensverlies en u kunt ons dit bij aanvraag meteen bezorgen;
 • U voldoet op het moment van de aanvraag tot betalingsuitstel nog altijd aan de 4 verplichte voorwaarden (zie hieronder).

Voorwaarden betalingsuitstel hypothecair krediet

4 verplichte voorwaarden

Voor een aanvraag tot betalingsuitstel moet u voldoen aan 4 voorwaarden.

1. Door de coronacrisis is uw inkomen verminderd of weggevallen wegens:

 • tijdelijke of volledige werkloosheid,
 • ziekte door Covid-19,
 • sluiting van uw zaak,
 • overbruggingsmaatregelen.

Voor koppels kan het gaan over de vermindering of het wegvallen van het inkomen door de coronacrisis van een van de partners.

2. U had op 1 september 2020 geen betalingsachterstand op de hypothecaire lening waarvoor u uitstel vraagt.

3. Het hypothecair krediet waarvoor u betalingsuitstel vraagt, moet op het moment van de aanvraag uw hoofdverblijf in België zijn. Als u een tweede woning hebt, kunt u niet genieten van het uitstel van de maandelijkse betalingen voor uw hoofdverblijf.

4. Uw totaal roerend vermogen op uw zicht- en spaarrekeningen en in een beleggingsportefeuille bij Fintro of een andere bank is kleiner dan 25.000 euro, op het moment van de aanvraag. Pensioensparen wordt niet meegerekend.

Afhankelijk van uw inkomen

 • Is het netto maandinkomen van uw gezin lager of gelijk aan 1.700 euro? Dan kunt u de betaling van uw hypothecair krediet uitstellen zonder bijkomende interesten. Na de periode van uitstel, hernemen de betalingen aan dezelfde maandlast als voorheen.
 • Is het netto maandinkomen van uw gezin hoger dan 1.700 euro? Dan kunt u de betalingsuitstel van uw hypothecaire lening aanvragen. Na de periode van uitstel, hernemen de betalingen met een aangepaste maandlast omdat de uitgestelde interesten worden verrekend.

Wat is het 'netto gezinsmaandinkomen'?

 • Bent u loontrekkende? Dan gaat het over het maandinkomen in februari 2020, inclusief terugkerende inkomsten zoals alimentatie en huurinkomsten, exclusief kindergeld, en na aftrek van de lasten voor consumentenkredieten en het hypothecaire krediet van de hoofdverblijfplaats.
 • Bent u zelfstandige? Dan gaat het over het maandinkomen voor de coronacrisis: uw inkomen van 2019 gedeeld door 12, inclusief terugkerende inkomsten zoals alimentatie en huurinkomsten, exclusief kindergeld, en na aftrek van de lasten voor consumentenkredieten, het hypothecaire krediet van de hoofdverblijfplaats en ondernemingskredieten op uw eigen naam.

Bewijs van vermindering inkomen

Bij uw aanvraag tot verlenging van het betalingsuitstel moet u bewijsstukken van vermindering van inkomen voegen. Deze zijn onder andere:

 • een attest van werkloosheid;
 • een medisch attest;
 • een aanvraag tot overbruggingsmaatregelen;
 • een verklaring op eer dat uw inkomsten gedaald zijn.

Duur, einddatum, werkwijze: enkele details

De duur van het betalingsuitstel

U hebt betalingsuitstel gekregen? Uw 3 eerstvolgende vervaldagen worden opgeschort.

U herbegint met uw maandaflossingen over 4 maanden.

Hoe en wanneer uitstel aanvragen?

Tot en met 21 maart 2021, kunt u betalingsuitstel aanvragen u tijdens de openingsuren van uw Fintro kantoor. Vanaf 22 maart 2021 zal het niet meer mogelijk zijn uitstel aan te vragen.  Hebt u geen betalingsuitstel aangevraagd of gekregen, dan zal de terugbetaling van uw woonkrediet gewoon doorlopen.

Ter info

Nog meer vragen?

U vindt de antwoorden in de FAQ op de site van Febelfin.

Bedankt voor uw geduld

Door de huidige omstandigheden ontvangen wij momenteel veel aanvragen. We hebben onze teams versterkt om elke aanvraag zo snel mogelijk te beantwoorden.