Menu

Beleidsregels

MiFID

Top 5 plaatsen van uitvoering/financiële tussenpersonen en kwaliteit van de orderuitvoering

Informatie met betrekking tot de 5 belangrijkste plaatsen van uitvoering/financiële tussenpersonen en de kwaliteit van de orderuitvoering:

Jaar 2022/Activiteit 2021

Jaar 2021/Activiteit 2020

Duurzaamheidsbeleid voor beleggingen

Integratie van duurzaamheidsrisico’s

BNP Paribas Fortis NV houdt rekening met de duurzaamheidsrisico’s zowel in het kader van vermogensbeheer als bij het verstrekken van advies over beleggingen. Voor verdere informatie verwijzen we naar de informatiebrochure 'Financiële instrumenten'.

Het verloningsbeleid van de Bank houdt rekening met de integratie van duurzaamheidsrisico’s in de interne verloningsprincipes en verloningspolitiek.

Duurzaamheidsmethodologie

BNP Paribas Fortis NV streeft ernaar om over een duurzaamheidsrating te beschikken voor alle opgevolgde beleggingen, ongeacht het feit of ze duurzaam zijn of niet, of dat ze kenmerken met betrekking tot milieu, samenleving en/of goed bestuur benadrukken of niet.

Belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren

BNP Paribas Fortis NV houdt in zijn beleid rekening met de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren.

Voor zijn duurzaam aanbod integreert BNP Paribas Fortis deze duurzaamheidsrisicobeoordeling in zijn productselectieproces, naast de algemene ‘risico-rendement’-beoordeling.

Financiële diensten die duurzaamheidsrisico’s integreren en die ecologische en/of sociale kenmerken promoten

Discretionair Vermogensbeheer - SRI

Dit beheermandaat focust op beleggingen in bedrijven met een goede score op het vlak van milieu, samenleving en goed bestuur (Environmental, Social and Governance, afgekort ESG) en in beleggingen die kaderen binnen duurzame thema’s. Hierbij kan bovendien een aantal sectoren en ondernemingen worden uitgesloten waarvan de activiteiten een negatieve maatschappelijke impact hebben.

Discretionair Vermogensbeheer - Core-Satellite SDG

Dit beheermandaat bestaat uit twee componenten, namelijk een duurzame hoofdbelegging (Core) aangevuld met themabeleggingen (Satellite SDG).

Voor het Core-gedeelte kan worden gekozen uit twee formules:

  1. instrumenten die vooral beleggen in indexen die bedrijven omvatten met een goede score op het vlak van milieu, maatschappij en goed bestuur (Environmental, Social and Governance, afgekort ESG), of
  2. instrumenten die focussen op beleggingen in duurzame thema’s en bedrijven met een goede score op het vlak van milieu, maatschappij en goed bestuur, waarbij bovendien een aantal schadelijke activiteiten kunnen worden uitgesloten.

Het Satellite SDG-gedeelte laat de belegger toe zijn beheerportefeuille aan te vullen op basis van zijn voorkeuren inzake de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (Sustainable Development Goals, afgekort SDG).