Menu

Volledige klachtenprocedure

Neem eerst contact op met uw Fintro-agent

Hij kent u het best. Daarom is hij ook het best geplaatst om samen met u een oplossing te zoeken.

Schrijft u liever een mail?

Gelieve enkel een mail te sturen om een ontevredenheid te melden. Voor vragen kunt u steeds terecht bij uw Fintro-agent.

U gaat niet akkoord met de voorgestelde oplossing?

Neem dan contact op met het Klachtenmanagement van Fintro.

BNP Paribas Fortis NV - Klachtenmanagement

Warandeberg 3 - B-1000 Brussel

Tel. : +32 2 228 72 18 Fax : +32 2 228 72 00

email: fintro.klachtenmanagement@fintro.be

Vermeld dat uw ontevredenheid al een eerste keer behandeld werd binnen de bank.

U gaat niet akkoord met de oplossing van het klachtenmanagement van Fintro?

Leg uw dossier schriftelijk voor aan:

OMBUDSFIN – Ombudsman in financiële geschillen

North Gate II - Koning Albert II-laan 8, bus 2 - B-1000 Brussel

Tel. : +32 2 545 77 70 Fax : +32 2 545 77 79

e-mail : ombudsman@ombudsfin.be  - web : www.ombudsfin.be 

Betreft uw klacht, als consument, een verkoop of een dienst via internet? In dit geval kunt u ook gebruik maken van het formulier dat op de site van de onlinegeschillenbeslechting-platform van Europese Unie beschikbaar is.