Menu

Duurzaam beleggen

Blaas uw spaargeld nieuw leven in: beleg duurzaam

Klimaatverandering, vervuiling, kinderarbeid, corruptie,… zoals velen bent u gevoelig aan de uitdagingen waarmee we nu en in de toekomst worden geconfronteerd. En wat als u vandaag actie onderneemt door duurzaam te beleggen?

Waarom duurzaam beleggen?

  • Omdat u belang hecht aan milieu- en maatschappelijk verantwoord ondernemen (ESG - Environmental, Social and Governance – Milieu, maatschappij en goed ondernemingsbestuur) in de keuze van de bestemming van uw spaargeld en uw beleggingen. 
  • Omdat u het belangrijk vindt dat uw geld wordt geïnvesteerd in bedrijven die gericht zijn op de toekomst en hun behoeften van vandaag verzoenen met de behoeften van toekomstige generaties.  
  • Omdat u vindt dat de financiële prestaties van deze bedrijven potentieel beter zullen zijn, gezien ze hogere groeicijfers en een beter risicoprofiel kunnen aantonen.

Door duurzaam te investeren, draagt u uw steentje bij aan een duurzame wereld waar iedereen kan van genieten. Met hoe meer mensen we deze keuze maken, hoe meer deze positieve verandering realiteit zal worden.

Wat is een duurzame belegging?

BNP Paribas Asset Management, de beheerder van onze huisfondsen, heeft zijn Global “Sustainability” Strategie versterkt. Concreet hebben zij zich geëngageerd om vanaf 30 augustus 2019 op systematische wijze de ESG criteria (Environmental, Social and Governance) te integreren in hun beleggingsprocessen.

De ESG-normen garanderen de toepassing van:

  • de 10 principes van het Global Compact van de Verenigde Naties;
  • de sectorale beleidslijnen die door BNP Paribas Asset Management werden vastgelegd, streven naar de uitsluiting van gevoelige sectoren zoals kernenergie, tabak, palmolie, teerzanden, omstreden wapens, enz.

De ESG-analyse beoordeelt de emittenten met betrekking tot de volgende drie niet-financiële indicatoren:

  • Ecologie: promotie van energie-efficiëntie, vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, vrijwaring van natuurlijke reserves, afvalverwerking, ...
  • Samenleving: naleving van de mensenrechten en de rechten van werknemers, personeelsbeleid, ...
  • Goed bestuur: onafhankelijkheid van de raad van bestuur, corruptiebestrijding,, inachtneming van de rechten van minderheidsaandeelhouders, ...

Wat is het resultaat? Dankzij de hantering van deze strikte richtlijnen voor de keuze van uw beleggingen, ondersteunt u projecten die gunstig zijn voor onze maatschappij en het milieu. Deze richtlijnen leggen immers strenge voorwaarden op aan sectoren en bedrijven die een risico betekenen voor milieu en maatschappij.

Ontdek onze twee benaderingen

Multisectorale best-in-classbenadering

Maatschappelijk verantwoord beleggen in diverse sectoren van de economie door alleen bedrijven te selecteren die het best scoren op het vlak van de ESG-criteria.

Thematische benadering

Maatschappelijk verantwoord beleggen in economische spelers die een praktische oplossing aanreiken voor een maatschappelijk en/of milieuprobleem (bedrijven die bijvoorbeeld actief zijn in toegang tot drinkwater, recyclage, hernieuwbare energie,…)

Een oplossing voor elk type belegger

Zowel voor beginnende beleggers als voor wie zijn bestaande portefeuille wil uitbreiden.

Zowel voor wie eenmalig wil beleggen of stapsgewijs via Flexinvest.

Zowel voor wie zijn kapitaal wil veiligstellen als voor wie zijn portefeuille dynamischer wil beleggen.

Uw Fintro-agent staat te uwer beschikking om u verantwoord advies op maat te bieden.