Menu

Termijnrekening

Wat is een termijnrekening?

Speelt u graag op veilig? Kies dan voor langetermijnsparen met een belegging op de Termijnrekening. U bepaalt zelf welk bedrag (vanaf 250 euro) u belegt, voor hoe lang (van 7 dagen tot 10 jaar) en hoe de rente wordt uitbetaald. Op de einddatum krijgt u uw belegde kapitaal volledig terug, mét rente.

Wat brengt dit op?

Met de Termijnrekening laat u uw spaargeld opbrengen in alle veiligheid. Want op de einddatum krijgt u uw kapitaal volledig terug.

De rente op uw Termijnrekening wordt bepaald door de looptijd die u kiest. Die rentevoet blijft gelijk gedurende de hele periode. U weet dus vooraf precies hoeveel uw geld zal opbrengen. U kiest zelf of u de interest jaarlijks, driemaandelijks, maandelijks of op het eind van de looptijd ontvangt en op welke zicht-of spaarrekening die wordt gestort.

Bekijk de actuele rentevoeten voor de Termijnrekening (pdf).

Hoeveel kost dit?

  • Instapkosten: geen
  • Beheerskosten: geen
  • Roerende voorheffing: 30% op de verworven interest.
  • Verbrekingsvergoeding:2% op de reserve over de resterende looptijd van de termijnbelegging.

Welke risico’s neemt u met een termijnrekening?

Liquiditeitsrisico

Het kapitaal is pas beschikbaar na afloop van de termijn van de belegging.

Kredietrisico

Een termijnrekening is kapitaalvast. De financiële markten kunnen stijgen of dalen, maar dit brengt uw spaargeld niet in gevaar. Spaartegoeden tot 100.000 EUR vallen bovendien onder de depositogarantie en zijn dus altijd gewaarborgd. Voor hogere bedragen geldt dat enkel de eerste 100.000 EUR gegarandeerd is. Voor het resterende bedrag loopt de spaarder dus het risico dat hij dit deels of volledig verliest of in aandelen moet omzetten (bail-in).

Wisselkoersrisico

U bepaalt zelf in welke munt u wilt sparen. Voor een termijnbelegging in een vreemde munt speelt uiteraard het wisselrisico.

Wettelijke informatie

De Termijnrekening is een product van Fintro die handelt als aanbieder van de dienst.

Fintro is een afdeling van BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, 1000 Brussel (RPR Brussel – BTW BE 0403.199.702). De Fintro-agenten zijn bij de FSMA als verzekeringsmakelaar ingeschreven.

Met al uw klachten over onze beleggingsproducten en/of -diensten kunt u terecht bij:

Open nu een Termijnrekening