Menu

Aanbod van de maand

Beleggingsproducten volgens de markt

We bieden producten aan op basis van de marktomstandigheden. De producten van de maand, met volledige of gedeeltelijke kapitaalbescherming, zijn bedoeld voor beleggers die een bepaald bedrag in één keer wensen te beleggen. Dit is meestal mogelijk vanaf 1000 euro. U wilt inschrijven of meer informatie? Maak een afspraak met uw Fintro-agent.

Obligatie in euro

Als u een obligatie koopt, leent u geld aan de emittent. In ruil daarvoor verbindt de emittent zich ertoe om u, gedurende de looptijd van de obligatie, een jaarlijkse coupon uit te betalen en u uw kapitaal terug te betalen op de eindvervaldag (behalve bij faillissement of risico op faillissement van de emittent). Meer informatie hierover vindt u in de kennisfiche ‘Obligaties’.

Gestructureerde obligaties in euro

Een gestructureerde obligatie (Structured Note) is een potentieel complex instrument, meestal uitgegeven door een financiële instelling. Het maakt gebruik van een combinatie van complexe financiële technieken om een rendement te bieden dat gekoppeld is aan de prestatie van een onderliggende waarde, zoals een beursindex of een rentevoet. De looptijd van een gestructureerde obligatie ligt altijd vast.

De volgende gestructureerde obligaties geven recht op een terugbetaling van 100% van het belegde bedrag (exclusief instapkosten) op de eindvervaldag (behalve bij faillissement of risico op faillissement van de emittent). Meer informatie hierover vindt u in de kennisfiche ‘Gestructureerde producten met 100% kapitaalbescherming op de vervaldag’.

Al onze spaar- en beleggingsproducten

U grasduint liever meteen door ons aanbod? We deelden het voor u in per productcategorie en per thema. Zo vindt u makkelijk een belegging die bij u past.