Menu

Strategiefondsen

Een goede basis voor uw beleggingsportefeuille

Strategiefondsen zijn ideaal om de stap te zetten van sparen naar beleggen. U krijgt immers toegang tot een beleggersportefeuille met een brede spreiding, aangepast aan uw beleggersprofiel en voor u beheerd door specialisten. Wenst u een portefeuille belegd in heel Europa, of in de hele wereld? Aan u de keuze.

Dit financieel instrument richt zich meer in het bijzonder tot belegger met een risicoprofiel. Alvorens in het product te investeren is het aangewezen na te gaan of u de karakteristieken ervan goed hebt begrepen et meer in het bijzonder dat u de begrijpt welke risico’s eraan verbonden zijn.

Indien de bank u dit financieel product aanbeveelt in het kader van een beleggingsadvies , moet zij nagaan of de betrokken verrichting gepast is rekening houdende met uw kennis en ervaring voor dit product, uw spaar- of beleggingsdoelstellingen en uw financiële situatie.

In het geval er geen enkel beleggingsadvies wordt verstrekt , zal de bank moeten opmaken of uw kennis en ervaring van over het betrokken product voldoende is.

In het geval het product niet voor u geschikt is moet de bank u hiervan op de hoogte stellen.

Kies de portefeuille die bij u past

Het is belangrijk dat u zich goed voelt bij uw belegging. Bent u bereid wat meer risico te nemen in ruil voor een potentieel beter rendement? Of liever niet? Bij de keuze van een strategiefonds is uw persoonlijke kijk op risico doorslaggevend. Kortom, uw strategiefonds moet aansluiten bij uw beleggersprofiel.

Een portefeuille belegd in heel Europa

Een portefeuille belegd in de hele wereld

U hebt nog geen beleggersprofiel?

Als wij u advies geven, vertrekken we van uw huidige persoonlijke situatie. U vult daarom een vragenlijst in die uw financiële situatie en uw beleggingsdoelstellingen in kaart brengt. En we peilen naar uw kennis en ervaring inzake beleggingen.

Uw spaar- en beleggingstraject

Ontdek welke etappes uit het spaar- en beleggingstraject u al hebt afgelegd en welke u nog kunt ondernemen.