Menu

Obligaties

Wat is een obligatie?

Als u een obligatie van een bedrijf of van een overheid koopt, leent u geld uit aan de emittent. Die moet die lening na een vooraf afgesproken periode terugbetalen. In ruil voor het ter beschikking stellen van uw geld ontvangt u tijdens de looptijd intresten van de emittent. Dit noemt men de coupon.Op het einde van de looptijd, op de eindvervaldag, krijgt u normaal gezien uw inleg terug. U houdt er echter best rekening mee dat als de emittent failliet gaat, uw inleg niet of slechts gedeeltelijk terugbetaald kan worden. Kies dus voor een emittent met een hoge kredietwaardigheid indien u dit risico wenst te vermijden. Meer informatie vindt u in de kennisfiche 'Wat zijn obligaties?'

Overzicht van de lopende uitgiften

Obligaties & afgeleide instrumenten beschikbaar op de primaire markt

Uitgifte Staatsbons