Menu

Pensioenspaarfonds

Potentiële opbrengst met een pensioenspaarfonds

U kiest voor een gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht, dat belegt in aandelen en obligaties. In ruil voor een mogelijk aantrekkelijk rendement bent u bereid enig risico te nemen. Er is geen kapitaals- noch rendementsgarantie.

Fiscaal voordeel tot 25 of 30%

Pensioensparen via een fonds betekent voor u een belastingvermindering tot 25 of 30%. Profiteer van de fiscale voordelen terwijl u belegt voor uw pensioen. Houd er rekening mee dat er ook kosten en taksen aan verbonden zijn. Meer informatie hierover verder op deze pagina.

Gemakkelijk online uw pensioenspaarfonds checken

Uw pensioenspaarfonds volgt u heel eenvoudig online op, via Fintro Easy banking Web of Fintro Easy Banking App. U behoudt altijd een goed overzicht op uw tegoeden van uw pensioensparen.

De werking van een pensioenspaarfonds

Hoe werken deze beleggingsfondsen?

Metropolitan Rentastro Sustainable Stability, Metropolitan Rentastro Sustainable Balanced en Metropolitan Rentastro Sustainable Growth zijn gemeenschappelijke beleggingsfondsen (GBF) zonder eindvervaldag, beheerd door BNP Paribas Asset Mangement Belgium. Alle drie volgen dezelfde doelstellingen:

  • Kapitaalgroei op lange termijn.
  • Een grote risicospreiding waarborgen door te beleggen in diverse activaklassen (obligaties, aandelen, geldmarktinstrumenten en liquiditeiten).

Beleggingsfondsen, ICB's, beveks

Instellingen voor collectieve belegging in effecten (ICBE’s of kortweg ICB's), gewoonlijk "fondsen" genoemd, zijn structuren die zorgen voor het collectieve beheer van door beleggers aangebracht kapitaal. De fondsen trekken kapitaal aan en beleggen dit collectief in effecten. De bekendste zijn beleggingsvennootschappen met veranderlijk kapitaal (beveks) en gemeenschappelijke beleggingsfondsen (GBF).

Onderscheidend karakter: het gedeelte aandelen in de portefeuille

Hoewel ze gekenmerkt worden door een globaal genomen voorzichtig beheer, onderscheiden de drie GBF's zich van elkaar door het belang dat ze respectievelijk hechten aan de aandelen in portefeuille:

  • Metropolitan Rentastro Sustainable Stability: het gedeelte aandelen zal altijd lager zijn dan dat van de andere activaklassen in portefeuille.
  • Metropolitan Rentastro Sustainable Balanced: het beheer is gericht op een portefeuillesamenstelling van 50% aandelen en 50% obligaties.
  • Metropolitan Rentastro Sustainable Growth: het gedeelte aandelen zal altijd hoger zijn dan dat van de andere activaklassen in portefeuille.

De voordelen van een pensioenspaarfonds

Elk pensioenspaarfonds is gediversifieerd

De portefeuille bestaat uit activaklassen die ruim gediversifieerd aan bod komen (obligaties, aandelen in portefeuille) en worden samengesteld volgens strikte regels die ook een doordacht beheer van de activa verzekeren.

Uw pensioenspaarfonds eenvoudig wijzigen

Uw financiële situatie kan altijd veranderen. U kunt dan onbeperkt, gratis en op elk moment overstappen naar een ander pensioenspaarfonds uit ons aanbod. Dit kan zonder te veranderen van pensioenspaarrekening: dit heeft dan ook geen enkele fiscale impact.

Uw belastingvermindering concreet met het maximumbedrag pensioensparen

In 2022 kunt u kiezen tussen 2 fiscale maximumbedragen voor pensioensparen: het standaard maximumbedrag is 990 euro (basisplafond) met een belastingvermindering tot 30% of 297 euro. Als u voor 2022 opteert voor het verhoogde plafond van 1.270 euro dan bedraagt de belastingvermindering 25%. Voor een storting van 1.270 euro betekent dit 317,50 euro.*

Makkelijk uw bedrag aanpassen

U bepaalt zelf welk bedrag u maandelijks of jaarlijks stort. Het kan al vanaf 30 euro per maand of 360 euro per jaar, dit bedrag wijzigt u wanneer u wilt. U kunt ook kiezen voor een domiciliëring met fiscale aanpassing, dan bent u zeker dat u het maximumbedrag stort. Wat als u een jaar niet stort? Dat kan, geen probleem.

Moet u op het einde van de rit belastingen betalen?

Is er een eindbelasting? Ja:8%, geïnd op de 60e verjaardag indien u uw pensioenspaarrekening opende voor uw 55e verjaardag (of op de 10e verjaardag van het contract als het afgesloten werd vanaf 55 jaar). De belastbare basis is een theoretisch bedrag dat gelijk is aan de jaarlijkse stortingen gekapitaliseerd op basis van een fictief jaarlijks rendement van 4,75% (6,25% voor stortingen voor 1992).

Bij vervroegde terugbetaling: 33,31% bedrijfsvoorheffing als u uw kapitaal wilt opvragen vóór uw 60e verjaardag. Als het contract is aangegaan na uw 55ste verjaardag en u koopt na uw 60ste verjaardag vervroegd af vóór de pensionering, dan bedraagt de eindtaxatie 33%.

Vragen over de fiscaliteit? Neem contact op met uw Fintro-agent.

Uw kosten en risico's voor een pensioenspaarfonds

Hoeveel kost uw belegging?

U betaalt 3% instapkosten elke keer u een bedrag in uw gekozen pensioenspaarfonds belegt. De lopende kosten bedragen 1,24% per jaar (gebaseerd op de kosten die zijn vastgesteld op 31/12/2019).Deze kunnen elk jaar wat verschillen en worden ingehouden op de netto-inventariswaarde van het pensioenspaarfonds. Het gaat onder meer om een jaarlijkse beheersvergoeding van 1%.

Waarom moet u instapkosten betalen?

Deze kosten betaalt u als u intekent op deelbewijzen van een pensioenspaarfonds. De bank rekent deze kosten aan voor de commercialisering van het pensioenspaarfonds.

Risico’s verbonden aan een pensioenspaarfonds

Rendement- en kapitaalrisico: er is geen enkele garantie dat de doelstellingen van de compartimenten gehaald worden. De waarde van uw belegging zowel kan zowel stijgen als dalen. Bij een terugkoop (verkoop) op een ongunstig moment is het dus mogelijk dat u uw oorspronkelijk belegde kapitaal (exclusief kosten) niet volledig terugkrijgt.

Kredietrisico: dit risico betreft het vermogen van een emittent om zijn verbintenissen na te komen. De neerwaartse herziening van de rating van een uitgifte of emittent kan leiden tot een terugval van de waarde van de activa die (onrechtstreeks) in de portefeuille zijn opgenomen, wat een impact heeft op de algemene prestatie van het pensioenspaarfonds.

Risico's eigen aan de aandelenmarkten: beleggingen in aandelen zijn blootgesteld aan aanzienlijke koersschommelingen, met name toe te schrijven aan negatieve informatie over de onderneming of de markt. Die schommelingen worden op korte termijn vaak versterkt en kunnen een negatieve impact hebben op de globale prestatie van het pensioenspaarfonds.

Wisselkoersrisico: voor activa in de portefeuille die uitgedrukt zijn in een andere Europese munt dan de euro.

Liquiditeitsrisico: een gebrek aan kopers kan leiden tot moeilijkheden om een effect te verkopen aan de correcte waarde en binnen een redelijke termijn.

Inflatierisico: wanneer het rendement van een belegging op korte termijn niet op hetzelfde tempo als de inflatie evolueert, kan dat de koopkracht van de belegger beperken.

Deze risico’s zijn belangrijk voor de pensioenspaarfondsen en worden niet (voldoende) weergegeven door het risico- en opbrengstprofiel (SRRI) dat u verder op deze pagina vindt.

De fondsen nader bekeken

METROPOLITAN RENTASTRO SUSTAINABLE STABILITY

Metropolitan Rentastro Sustainable Stabilityis een "feeder" fonds. Dit betekent dat bijna alle activa belegd worden in een ander fonds dat het "master"fonds genoemd wordt. In dit geval wordt 95 % van de activa geplaatst in het GBF ( gemeenschappelijk beleggingsfonds) voor pensioensparen BNP Paribas B Pension Sustainable Stability. Dit laatste fonds wordt het "Master" fonds genoemd.

De belangrijkste risico's van een belegging in een pensioenspaarfonds vindt u hoger op deze pagina en in de Prospectus en de Essentiële beleggersinformatie.

METROPOLITAN RENTASTRO SUSTAINABLE BALANCED

Metropolitan Rentastro Sustainable Balanced is een "feeder" fonds. Dit betekent dat bijna alle activa belegd worden in een ander fonds dat het "master"-fonds genoemd wordt. In dit geval wordt 95 % van de activa geplaatst in het GBF (gemeenschappelijk beleggingsfonds) voor pensioensparen BNP Paribas B Pension Sustainable Balanced. Dit laatste fonds wordt het "Master" fonds genoemd.

De belangrijkste risico's van een belegging in een pensioenspaarfonds vindt u hoger op deze pagina en in de Prospectus en de Essentiële beleggersinformatie.

METROPOLITAN RENTASTRO SUSTAINABLE GROWTH

Beleggingsfonds met het gedeelte aandelen altijd groter dan de andere activaklassen.

De belangrijkste risico's van een belegging in een pensioenspaarfonds vindt u hoger op deze pagina en in de Prospectus en de Essentiële beleggersinformatie.

Meer over het risico- en opbrengstprofiel (SRRI)

Het risico- en opbrengstprofiel van een beleggingsfonds wordt bepaald in functie van het soort beleggingen waar het in belegt (aandelen, obligaties, cash,...) en gaat van 1 tot 7 (waarbij 1 staat voor het kleinste risico en het minst hoge potentiële rendement, 7 voor het grootste risico en het hoogste potentiële rendement).

De risico-indicator wordt berekend door BNP Paribas Asset Management en geeft de jaarlijkse volatiliteit over een periode van vijf jaar weer. Ze wordt minstens eenmaal per jaar herberekend en kan dus evolueren in de tijd. Die indicator vormt geen doelstelling of waarborg. Gegevens uit het verleden vormen geen betrouwbare aanwijzing voor de toekomst. De laagste indicator betekent niet dat een belegging geen risico inhoudt.

De belangrijkste risico’s van een belegging in een pensioenspaarfonds vindt u hoger op deze pagina. Er zijn ook nog andere risico’s verbonden aan de beleggingsfondsen. De uitgaveprospectussen en de essentiële beleggersinformatie van Metropolitan Rentastro Sustainable Stability, Balanced en Growth geven een overzicht van alle risico’s die een belegging in deze fondsen inhoudt.

Wettelijke informatie

Metropolitan Rentastro Sustainable Stability, Balanced en Growth, gemeenschappelijke beleggingsfondsen (GBF) naar Belgisch recht.

Beheersvennootschap: BNP Paribas Asset Management Belgium NV

Financiële dienst: BNP Paribas Fortis NV

Enkel kapitalisatieaandelen

Een pensioenspaarcontract moet afgesloten worden voor een minimumduur van 10 jaar.

Om te kunnen inschrijven moet u ouder zijn dan 18 jaar, maar jonger dan 65 op 31 december in het jaar waarin de storting gebeurt.

De inschrijving op rechten van deelneming gebeurt via betaling op een pensioenspaarrekening. Van de ontvangen betaling worden de instapkosten afgetrokken, waarna (fracties van) deelbewijzen ingetekend worden aan de eerstvolgende netto-inventariswaarde. Er is geen minimum inschrijvingsbedrag en geen einddatum.

Inschrijven is elke bankwerkdag (voor 16 uur) mogelijk op basis van de netto-inventariswaarde (NIW). De netto-inventariswaarde (NIW) wordt elke werkdag gepubliceerd op www.beama.be.

Met al uw klachten over onze beleggingsproducten en/of -diensten kunt u terecht bij:

Waarschuwing: de belegger is verplicht kennis te nemen van de essentiële beleggersinformatie van het gekozen beleggingsfonds en het Prospectus alvorens een beleggingsbeslissing te nemen.

Starten met pensioensparen?