LENEN

Op welke steunmaatregelen kan ik een beroep doen?

PRAKTISCH

Ondersteuning op alle niveaus

Gemeenten, gewesten, federale overheid - alle overheidsinstanties in ons land ondersteunen ondernemers en ondernemingen.

UW VOORDELEN

Maatregelen in functie van uw noden

Subsidies, leningen, bonussen, kortingen, premies en fiscale voordelen, ... Het gamma steunmaatregelen is bijzonder breed.

MEER INFO

Contacteer ons

Ziet u door de bomen het bos niet meer? Contacteer uw Fintro-agent. Hij kent de materie en helpt u het dossier op te stellen voor de juiste instantie om zo de financiering of waarborgregeling voor uw zaak rond te krijgen.

Extra steunmaatregelen in het kader van het coronavirus

Ontdek de federale en gewestelijke maatregelen om bedrijven en zelfstandigen te ondersteunen in het kader van de coronacrisis. 

Federale overheid

Ondernemers

  • Spreiding van de betalingen voor belastingen, btw, bedrijfsvoorheffing

Zelfstandigen

  • Vermindering, uitstel of zelfs vrijstelling van sociale bijdragen
  • Overbruggingsrecht: 1.291,69 euro zonder gezinslast, 1.614,10 euro met gezinslast (kan in combinatie met de Corona-hinderpremie).

Vlaanderen

  • 100 miljoen euro aan kredietgaranties door de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV)
  •  Handelshuurlening van maximaal 4 maanden huur (aan te vragen voor 1 maart 2021).
  • Voor land-en tuinbouwers: VLIF-waarborgregeling. Max. 80% van het kredietbedrag, voor bedrijven met een brutoresultaat van min. 40.000 euro/bedrijfsleider.
  •  Beschermingsmechanisme 7: Voor Vlaamse ondernemingen getroffen door verstrengde coronamaatregelen. Premie van 15% van de omzet van dezelfde periode in 2019 (7,5% voor zelfstandigen in bijberoep) bij omzetdaling van minstens 60% of verplichte sluiting in de periode tussen 1 april 2021 en 30 april 2021. Maximumbedrag tussen 11.250 euro en 60.000 euro (aanvragen vanaf 3 mei 2021 tot en met 15 juni 2021 via www.vlaio.be).

Wallonië

  • Diverse steunmaatregelen door SOWALFIN, SRIW en SOGEPA
  • Premie sluiting: Vergoeding van 3.000 euro tot 9.000 euro op basis van het personeel uitgedrukt in aantal voltijdse equivalenten - VTE (indienen tot 15 december, proces beschikbaar op www.1890.be).
  • Premie inkomensverlies: Ondernemingen die een omzetdaling aantonen van 40% in het 3de trimester van 2020 vergeleken met het 3de trimester van 2019. Vergoeding van 3.000 euro tot 40.000 euro op basis van het omzetverlies en het personeel uitgedrukt in voltijdse equivalenten - VTE (indienen tot 15 december, proces beschikbaar op www.1890.be).

Brussel

Meer info over coronasteunmaatregelen

Een vraag over de steunmaatregelen in het kader van de coronacrisis? Neem contact op met uw Fintro-agent.

Financiële ondersteuning en kredietwaarborgen

Vlaanderen

De Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) financiert beloftevolle ondernemingen van bij de prille start tot en met de groei en internationalisering.

Wallonië

De Société Wallonne de Financement et de Garantie des PME (Sowalfin) is de financierings- en waarborgmaatschappij voor Waalse kmo’s.

Brussel

De Gewestelijke Investerings­maatschappij voor Brussel (GIMB) biedt financieringsoplossingen aan start-ups, scale-ups, kmo’s, … in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Andere steunmaatregelen