Fintro trotse partner van de Gouden Boekenuil
 

In 2011 gingen boek.be en Fintro een partnership aan voor de organisatie van de vernieuwde Gouden Boekenuil. Dit partnership werd voor het eerst zichtbaar tijdens de Boekenbeurs 2011 in Antwerpen, waar Fintro een eigen én opmerkelijke stand had.

 

De literaire sector in Vlaanderen blijft sterk presteren. Boeken gaan nog steeds massaal over de toonbank, jongeren lezen weer meer dan enkele jaren geleden, er worden steeds meer leesclubs opgericht. Fintro wil hier graag een bijdrage toe leveren.05.05.Goudenboekenuil

Er zijn immers heel wat raakvlakken tussen een boek en de twee hoofdwaarden van Fintro, namelijk professionalisme en beschikbaarheid.


Met dit partnership onderstreept Fintro de persoonlijke band en het intieme karakter dat een boek met de lezer nastreeft. En dat is exact wat de bank met zijn cliënten voor ogen heeft: het uitbouwen van een langetermijnrelatie, verankerd in een persoonlijk contact in het lokale agentschap.
Zo is de slogan van Fintro niet voor niets "Gaat ver, blijft dichtbij". De 310 Fintro-agenten positioneren zich als "De bankagent en verzekeringsmakelaar in uw buurt.' 

 

De Gouden Uil richtte zich tot in 2010 op literatuur enerzijds en kinder- en jeugdboeken anderzijds. Twee autonome jury's waarin telkens vijf deskundigen zetelden, nomineerden ieder jaar vijf boeken per categorie. Vanaf 2012 richt de Gouden Boekenuil zich volledig op de literatuur. Twee jury's spreken zich op 5 mei uit : een Vakjury (onder leiding van Phara De Aguire) en een Lezersjury (onder leiding van Lies Lefever). 

 

De Vakjury heeft in eerste instantie alle weken uit 2011 gelezen en beslist welke 20 titels op de longlist staan. Tegelijkertijd werden de 100 lezers van de Lezersjury ook bekendgemaakt.

 

Op 27 februari maakte de Vakjury de shortlist van vijf titels bekend uit de eerder gepubliceerde loglist van 20 titels.

 

Op 5 mei 2012 is het verdict gevallen: De Eerste Gouden Boekenuil vliegt naar David Pefko, auteur van 'Het voorseizoen'

 

In de Gentse Handelsbeurs kreeg de Grieks-Nederlandse auteur David Pefko zijn prijs uitgereikt door de juryvoorzitters Phara de Aguirre en Lies Lefever. Hierbij wint hij de belangrijkste literaire prijs van Vlaanderen: zijn roman 'Het voorseizoen' wordt bekroond als het beste Nederlandstalige literaire werk van 2011. Een compleet verbouwereerde Pefko mocht op het podium van de Handelsbeurs zijn prijs - een kunstwerk van Philippe Aguirre, €25.000 en een bos bloemen - in ontvangst nemen.

 

Gagnant Goudenboekenuil

 

 

De Prijs van de Lezersjury

De keuze van de 100-koppige Lezersjury viel op Grip van Stephan Enter. Deze prijs van de Lezersjury levert hem € 2.500 euro op en een pen van Montblanc.

 

PrijsLezersjury

 

Lees meer op :  www.goudenboekenuil.be/de-winnaar

 

Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij  

 

 

 

 


 Goudenboekenuil           Boek.be       HumoLogo Fintro