05/07/2013

 

Europa bekroont Bryo en Vlaams ondernemerschap

 

Het EU-Comité van de Regio's heeft Vlaanderen uitgekozen als Europese Ondernemende Regio van het jaar 2014 en bekroonde Vlaanderen met de prestigieuze EER-award. Het Bryo project heeft daar flink toe bijgedragen.

 

Minister-president Kris Peeters nam de award in ontvangst tijdens een ceremonie georganiseerd door het EU Comité van de Regio's. De European Entrepreneurial Region (of EER) award is een erkenning voor de EU-regio's met de beste politieke visie en het meest vooruitstrevende actieplan voor ondernemerschap. Vlaanderen was een van de drie regio's die de onderscheiding voor 2014 mocht ontvangen, samen met de regio's Marche (Italië) en Noord-Brabant (Nederland).

 

In zijn dankwoord vermeldde minister-president Kris Peeters uitdrukkelijk Bryo: “Met nieuwe beleidsimpulsen wil ik het ondernemerschap in Vlaanderen verder dynamiseren. We zorgen voor beter voorbereide starters via ondermeer ‘GO4business' en ‘Bryo'. (…) Het is verheugend vast te stellen dat deze visie en aanpak ook bij het Comité van de Regio's op bijval kan rekenen.”

 

Over Bryo
Bryo, staat voor Bright & Young en is een stimulerings- en begeleidingstraject van VOKA voor jonge, gedreven mensen die goesting hebben om hun idee in de praktijk om te zetten. BNP Paribas Fortis is al drie jaar structureel partner.

 

Bryo en de startersaanpak

De Ondernemersbank wil de lokale economie maximaal ondersteunen. Niet alleen door kredieten te verstrekken aan ondernemers, maar ook door steun te bieden aan jonge mensen die hun eigen zaak willen opstarten. Daarom zijn we partner van verschillende initiatieven die het ondernemerschap in België promoten. Zoals VLAJO, de Waalse tegenhanger LJE, Battle of Talents en het Bryo-project.

 

Alles weten over Bryo

 

Meer details over de nieuwe startersaanpak in het dossier Starter