Fintro spot boiler       Fintro spot haag

 

 
Meer dan 310 bankagenten en verzekeringsmakelaars staan tot uw dienst. Zij zijn uw buur en kennen u dus goed!

 

Fintro verenigt nabijheid en professionalisme. Fintro gaat dus ver, maar blijft dichtbij.

 

De Fintro-agent is niet alleen een professional in bankieren, gesteund door de expertise van BNP Paribas met betrekking tot alle bankproducten, de Fintro-agent is ook een aangename gesprekspartner die zijn klanten en hun behoeften erg goed kent. Hij is betrokken bij de buurt en engageert zich sterk. Hij is bereikbaar, staat dicht bij de mensen, is steeds beschikbaar en flexibel.

 

Hij begeleidt zijn klanten tijdens hun leven en is betrokken bij elk sleutelmoment, van generatie op generatie.

 

De mediacampagne van 2012 focust op de agent als buur die erg betrokken is bij alle projecten die zijn klanten ondernemen. De campagnelijn luidt: "Maak zelf ook al uw projecten waar. Samen met uw buur, uw Fintro-agent". De nieuwe spot is in dit opzicht een logisch gevolg van de vorige en geeft alweer een nieuwe invulling aan de baseline "Gaat ver, blijft dichtbij."

 

Nog een nieuwigheid: ook het Facebook logo wordt voortaan getoond op het einde van de spots om de link te leggen naar onze gloednieuwe Facebook pagina's.