Hello bank!

 

BERICHT TER BESCHIKKING GESTELD OP 24 FEBRUARI 2015

 

NIEUWE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE APP HELLO BANK!

 

DE APP HELLO BANK! (DIENST EASY BANKING) KRIJGT NIEUWE ALGEMENE VOORWAARDEN. DIE GAAN IN OP 27 APRIL 2015.

 

EEN EERSTE BELANGRIJKE WIJZIGING BETREFT HET VERDWIJNEN VAN DE MODULE 'EASY BANKING' UIT PC BANKING. DAT LEIDT TOT DEZE AANPASSINGEN:

 

  • JE PASWOORD VERANDEREN DOE JE VOORTAAN IN DE APP HELLO BANK! ZELF. HET KAN NIET MEER IN PC BANKING;
  • JE KAN JE APP HELLO BANK! NIET LANGER OPSCHORTEN OF BLOKKEREN VANUIT PC BANKING. OM JE EASY BANKING-CONTRACT EN PC BANKING-CONTRACT OP TE SCHORTEN OF TE BLOKKEREN, BEL JE VOORTAAN NAAR HET HELLO TEAM OP 02 433 41 41(MA - VR, 7 - 22 U. ZA, 9 - 17 U.).
  • MET DE APP HELLO BANK! KAN JE GELD OVERSCHRIJVEN NAAR NIEUWE BEGUNSTIGDEN. DIE MOGELIJKHEID UITZETTEN KAN NIET MEER VIA PC BANKING. WEL GEBRUIK JE VOOR DE EERSTE OVERSCHRIJVING NAAR EEN NIEUWE BEGUNSTIGDE, NOG STEEDS DE KAARTLEZER OM EEN M2-HANDTEKENING (BLAUWE KNOP)TE MAKEN.

 

EEN TWEEDE BELANGRIJKE WIJZIGING BETREFT HET SCHRAPPEN VAN DE SMS ALS MOGELIJKHEID OM ZICH AAN TE MELDEN OP DE APP HELLO BANK!.

 

JE HEBT TOT TWEE MAANDEN NA HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN DIT BERICHT OM DE DIENST EASY BANKING KOSTELOOS STOP TE ZETTEN. ZEG JE DIE DIENST NIET OP BINNEN DIE TERMIJN, DAN AANVAARD JE DE NIEUWE ALGEMENE VOORWAARDEN. JE VINDT EEN EXEMPLAAR VAN DE GEWIJZIGDE ALGEMENE VOORWAARDEN OP WWW.HELLOBANK.BE OF JE KAN DEZE VIA HET HELLO TEAM OP 02 433 41 41 VRAGEN.

 

DE APP HELLO BANK!(EASY BANKING)IS EEN AANVULLENDE DIENST OP PC BANKING.