Wanneer mag de bank van de debiteur een debitering weigeren?

In het B2C-schema mag de bank van de debiteur tot 5 werkdagen volgend op de uitvoeringsdatum de debitering weigeren. In een B2B-schema is dat 2 dagen.  

Terug naar FAQ