Waarom uw nalatenschap plannen?

Voor de erfgenamen kan een nalatenschap een grote financiële impact hebben. De planning van uw nalatenschap is een uitstekend middel om:

  • uw nabestaanden beter te beschermen;
  • wilsuitingen te formuleren die verschillend zijn van de bij wet bepaalde erfopvolging;
  • de impact van de successierechten (in Vlaanderen ‘erfbelasting') zo klein mogelijk te maken voor uw erfgenamen.

 

Successierechten (in Vlaanderen ‘erfbelasting')

Op het (roerend en onroerend) vermogen van de overledene zijn successierechten (in Vlaanderen ‘erfbelasting') verschuldigd, die kunnen verschillen naargelang:

  • het gewest;
  • de verwantschapsgraad van de erfgenamen;
  • het bedrag van de goederen.
     
Overzicht van de successie- en schenkingsrechten (in Vlaanderen ‘erfbelasting' en 'schenkbelasting') :

Neem gerust contact op met uw kantoor voor verdere informatie over de berekening van de successierechten (in Vlaanderen ‘erfbelasting') of voor advies over de beste manier om uw nalatenschap te plannen.
 
Waarom uw nalatenschap plannen?
 
Vragen? Neem contact op met uw Fintro-agent

Afdrukken