Wat bij overlijden van een naast familielid?

Een overlijden komt vaak onverwacht. En nochtans moeten op korte tijd tal van zaken worden geregeld. Dat is zeker zo op financieel gebied.

 

Aan wie moet u het overlijden van een naast familielid aangeven?

Rekening houdend met alle zaken die op vrije korte tijd moeten worden geregeld, vonden we het nuttig om u informatie te geven over de stappen die u moet ondernemen bij overlijden van een naast familielid.

Meer info

Aan wie moet u het overlijden van een naast familielid aangeven

Wat gebeurt er in de praktijk op het niveau van uw Fintro-kantoor?

Fintro in haar geheel en uw kantoor in het bijzonder zullen al het nodige doen om u ook in deze moeilijke momenten bij te staan.

Wat gebeurt er in de praktijk op het niveau van uw kantoor?

Meer info

Vragen? Neem contact op met uw Fintro-agent   

De door de erfgenamen op te stellen nalatenschapsaangifte.

De erfgenamen en de begunstigden van een levensverzekering moeten een aangifte opstellen met de activa en passiva van de overledene.

Meer info