18/09/15

Beslissing van de FED : En plotseling gebeurde er niets!
 

Alhoewel de kansen op een renteverhoging tijdens de Fed-meeting van gisteren maar om en bij de 30% lagen, werd er toch nog meer dan anders reikhalzend naar uitgekeken.

 

Er was immers een redelijke kans dat de kortetermijnrente in 's werelds grootste economie, na 6 jaar van expansie, eindelijk eens van het nulpunt zou wegkomen. De redenering – die we niet ongenegen waren – was dat de onzekerheid die samenhangt met een eerste verhoging de markt nerveus en volatiel maakt. Daarom zou de markt een verhoging, met daaraan gekoppeld de boodschap dat het verdere verkrappingsproces zeer traag zou verlopen, positief onthalen. De onzekerheid zou immers sterk verminderen. En we weten allemaal dat er niets is dat de risicogevoelige markten meer haten dan onzekerheid.

 

Maar dat was zonder Janet Yellen en de leden van de Federal Reserve gerekend. Want wederom schoven zij de hete aardappel door en beslisten ze het rentebeleid ongewijzigd te laten. De reden voor de zoveelste vertraging op rij is dat de gebeurtenissen in China en de groeimarkten een licht negatieve impact hebben op het Amerikaanse herstel dat ondertussen al meer dan 6 jaar aan de gang is. Daardoor ontbreekt de overtuiging dat de inflatie, ook door de zwakke olieprijs, snel naar de beoogde 2% zal gaan. Dus is het volgens Janet Yellen beter om nog even te wachten.

 

Een aantal vragen, die ook aan bod kwamen tijdens de persconferentie, dringen zich nu op. Kunnen de negatieve omgevingsfactoren de komende paar maanden voldoende weggewerkt worden om een renteverhoging in oktober of december te verantwoorden? Geloven we dat de Chinese economie en in haar kielzog de groeimarkten, op die korte tijd hun inzinking te boven zullen zijn? De leden van de Fed weten dat blijkbaar ook niet met zekerheid. De meeste gaan nog uit van een eerste renteverhoging in 2015, maar het aantal dat een renteverhoging pas in 2016 ziet, is wel verdubbeld van 2 naar 4. En natuurlijk zijn er altijd dissidenten. Jeffrey Lacker stemde voor een onmiddellijke verhoging van 25 basispunten. Maar aan de andere kant was er ook één iemand die graag een negatieve rente zou zien. De probabiliteit van een eerste verhoging in oktober schat de markt momenteel in op 30%. Een verhoging in december wordt door diezelfde markt op 50% ingeschat.

 

Met andere woorden, we zitten nu in net dezelfde situatie als voor de Fed-vergadering: er zit waarschijnlijk een eerste renteverhoging aan te komen, maar we weten niet wanneer. Daarom is het ook niet onlogisch dat de marktreactie, na heel wat op- en neerwaartse bewegingen, eerder beperkt bleef. Dat is waarschijnlijk een voorproefje van wat we de komende weken kunnen verwachten, in aanloop naar nog maar eens een meeting. Er is dus veel nervositeit en volatiliteit, en een markt die niet echt een richting kiest.

 

Voor onze strategie betekent dit dat de positieve langere termijn elementen momenteel nog altijd gehinderd worden door de onzekerheid rond China en de Fed. Die elementen zijn een relatief sterke economie, vooral dan in de mature markten, een soepel monetair beleid (zoveel werd gisteren duidelijk) en redelijke waarderingen.

 

Ook zorgt de afwachtende houding van de Fed voor een tijdelijke verzwakking van de USD. De stijging van de Amerikaanse rente is één van die elementen, naast een nog soepeler Europees monetair beleid, waarop onze visie van een nog verder verstevigende dollar tot 1,05 is gebouwd. Dit wordt nu even afgeremd.

 

Dat zal natuurlijk een aantal van de groeilanden en groeilandenmunten niet slecht uitkomen. In dit opzicht zal de beslissing van de Federal Reserve van gisteren mogelijk de druk op de groeimarkten en hun munten wat laten afnemen, wat zeker voor een stuk de bedoeling is. Een aantal problemen in de groeilanden zijn echter van structurele aard. In de mature markten, en vooral dan Europa, ziet de economische toestand er een stuk rooskleuriger uit. Daarom blijven we een duidelijke voorkeur hebben voor de Westerse markten en Japan.

 

Kortom, er is weinig of niets veranderd, onze strategie blijft ongewijzigd, maar de huidige volatiele en onzekere stemming op de markten zal waarschijnlijk nog een tijdje aanhouden. We gaan er in ons basisscenario nog steeds van uit dat de eerste renteverhoging in december zal gebeuren, wat wel eens mooi zou kunnen aansluiten met een eindejaarsrally. (Philippe Gijsels)

 

« De informatie vervat in dit document hierboven komt voort uit met zorg gekozen bronnen.

BNP Paribas Fortis N.V. waarborgt echter in geen enkel opzicht de actualiteit, de nauwkeurigheid, de juistheid of de volledigheid van deze informatie. BNP Paribas Fortis N.V. kan bijgevolg niet aansprakelijk zijn in geval van rechtstreekse of onrechtstreekse schade die uit het gebruik van deze informatie zou voortkomen, in het bijzonder in geval van het zich niet voordoen van de verwachtingen vervat in deze informatie. De ter beschikking gestelde informatie maakt geen aanbod van bancaire- en/of verzekeringsproducten of -diensten uit.”