Eenvoudigere btw-regels vanaf 2016

 

Sinds de btw-wijziging van 2013 is niet meer de datum van de factuur bepalend voor de btw-aftrekbaarheid, maar wel de datum van de levering of de prestatie (verplicht vermeld op de factuur).Vanaf 2016 wordt dat anders én eenvoudiger.

De nieuwe regels vanaf 2016

Sinds 2013 is de datum van de factuur niet meer van belang om uit te maken wanneer de btw betaald moet worden of aftrekbaar is, maar wel

• de datum van de levering of

• de datum van de voltooiing van de dienst.

Leverde u bijvoorbeeld eind september goederen, dan moest u de btw daarop opnemen in uw btw-aangifte van het derde kwartaal (of september als u maandaangever bent). Dit geldt ook als u de factuur pas op 4 oktober, het volgende kwartaal dus, opgemaakt heeft.

 

Datum factuur bepaalt aangifteperiode.

In de praktijk doken er heel wat problemen op met de complexe (overgangs)regelingen voor voorschotfacturen. Omdat er heel wat kritiek kwam, werd beslist om de facturatieregels te vereenvoudigen. Vanaf volgend jaar zal, net zoals vóór 2013, in eerste instantie de datum van de factuur opnieuw bepalend zijn om te weten in welke aangifte de btw vermeld moet worden.

Als u bijvoorbeeld goederen levert in september 2016 en u die factureert op 4 oktober 2016, dan moet u de btw vermelden in de aangifte van het vierde kwartaal (of oktober).

 

Datum levering of dienst = datum btw

Van belang is dat de factuur nog steeds tijdig moet worden uitgereikt. In principe moet dit uiterlijk gebeurd zijn op de 15e dag van de maand volgend op de levering of dienstprestatie. Te laat factureren betekent niet dat de btw ook later opeisbaar wordt.

Bijvoorbeeld:

Voor een levering van februari, die u pas op 4 april zou facturen, is de btw toch al opeisbaar voor het eerste kwartaal omdat u ten laatste op 15 maart had moeten factureren.

 

Voorschot bepaalt ook btw:

Houd er ook rekening mee dat als er een voorschot betaald wordt vóór de levering of dienstverrichting, de btw reeds op dat moment opeisbaar wordt.