Gedwongen verkoop van materiële kasbons en certificaten BNP Paribas Fortis vanaf 14.09.2015

 

Deze gedwongen verkoop kadert in de verplichte dematerialisatie van de effecten aan toonder. Houders van materiële kasbons en certificaten moeten deze ten laatste op 14 september 2015 deponeren op effectenrekening of laten omzetten in nominatieve effecten. Vanaf maandag 14 september 2015 worden de effecten, waarvan de rechten niet zijn opgeëist, verkocht op de Openbare Veilingen van Euronext Brussel.

 

Na aftrek van de kosten die de vennootschap heeft gemaakt, zal de opbrengst van deze verkoop gedeponeerd worden bij de Deposito – en Consignatiekas van België waar houders van materiële kasbons en certificaten van de Emittent vanaf 1 januari 2016 tot 31 december 2024 kunnen vergoed worden, na aftrek van de wettelijke boetes, die op heden 10% per jaar bedragen.

 

Op 14 augustus 2015 worden bijgaande berichten gepubliceerd (zie hieronder) op onze website www.fintro.be, in het Belgisch Staatsblad en op Euronext Brussel.