25/08/2015

Een moeilijke dag

Gisteren waren er in de markten voor risico, waaronder ook de aandelenmarkten, weinig of geen plaatsen om te schuilen. De zware verliezen in Azië in het algemeen en China in het bijzonder, sloegen over naar de Europese en later ook de Amerikaanse beurzen. En alhoewel de toonaangevende indexen er in slaagden een (groot) stuk van de initiële daling goed te maken, bleven de verliezen aan het eind van de sessie toch aanzienlijk.

 

De vraag die zich nu opdringt is of we hier kijken naar een tussentijdse correctie in een lange termijn opwaartse beweging, of het begin van een lang uitgesponnen berenmarkt.

 

Berenmarkten uit het verleden vinden typisch plaats tegen de achtergrond van een aantal marktgerelateerde en historische omgevingsvariabelen. Eerst en vooral gaat een langdurige periode van dalende markten meestal samen met een economische recessie. Dit is momenteel op wereldvlak en vooral in het Westen en Japan niet het geval. En het is zeker ook niet ons economische basisscenario. In een dergelijk geval beginnen de bedrijfswinsten, die sterk gecorreleerd zijn met de economische cyclus, tegen te vallen. Meestal komen ze dan ook in een neerwaartse trend terecht. Dat is nu ook duidelijk niet het geval. De balansen van de westerse bedrijven zijn sterk. Wanneer we de meest recente kwartalen bekijken, is de winstgevendheid meer dan bevredigend. Tot het tegendeel wordt bewezen, zien we hier ook niet onmiddellijk verandering in komen.

 

Daarnaast beginnen berenmarkten vaak wanneer de waarderingen buitensporig hoog zijn. Het jaar 2000 is hiervan waarschijnlijk het beste voorbeeld. Wat de Verenigde Staten betreft en in het bijzonder voor een aantal groepen of sectoren zoals biotech, is de markt niet meer bijzonder goedkoop. Maar in Europa kunnen we de waarderingen bezwaarlijk overdreven noemen. Zo gaat het dividendrendement langzaam maar zeker in de richting van 4%. In een wereld waar er zeer moeilijk rendement te vinden is, toch wel een troef. Bovendien lijken deze dividenden veilig naar de toekomst toe. Ten slotte kondigt een inverse rentecurve (langetermijnrente lager dan korte) vaak het begin van een recessie en langdurige problemen op de aandelenmarkten aan. Maar ook dat is momenteel niet het geval. Kortom, momenteel zijn geen van de typische rode knipperlichten aanwezig, zodat we de stierenmarkt het voordeel van de twijfel blijven geven.

 

Maar wat kunnen dan de katalysatoren zijn om de markt terug vlot te trekken? En dit los van de zeer sterk oververkochte toestand die op elk moment een stevige, kortetermijnrally op gang kan trekken. Eerst en vooral moeten we naar overheden en centrale banken kijken. Vorig jaar in de herfst lagen de markten er technisch ook niet bijzonder goed bij, tot Mario Draghi met zijn steunaankopen op de proppen kwam en een sterke rally inluidde. Omdat de problemen deze keer begonnen zijn in China en de markten het vertrouwen in de Chinese centrale bank wat hebben verloren, zou het terugwinnen van dat vertrouwen al een stap in de goede richting zijn. De Chinese overheid en de centrale bank hebben nog heel wat wapens in hun arsenaal. Ze zouden zelfs de rente verder kunnen verlagen, iets wat op veel andere plaatsen in de wereld niet meer het geval is.

 

Maar toch zullen ook de ECB, de Federal Reserve en de Bank of Japan niet werkloos toekijken terwijl de deflatoire krachten weer aan sterkte winnen. In eerste instantie is het waarschijnlijk de beurt aan de Federal Reserve. De kans op een renteverhoging in september is fors afgenomen naar nog 22%, van ruim boven de 50% een paar sessies geleden. Met 46% heeft zelfs een verhoging in december geen kans van 50% meer. Fed–bestuurder Lockhart gaf gisteren nog aan dat het Chinese verhaal de intentie van de Federal Reserve om de rente te verhogen, compliceert.

 

Maar naast mogelijke bijkomende maatregelen door de centrale banken, lees een nog soepeler beleid voor langer, zal de tijd mogelijk in het voordeel van de markt spelen. Nu is er de angst dat de reële economie en de bedrijfswinsten zullen beginnen tegen te vallen door de beursmalaise. Maar als de tijd verder verstrijkt en dit niet het geval blijkt, waar we vanuit gaan, kan het vertrouwen ook langzaam maar zeker terugkeren. Dus we kijken waarschijnlijk nog naar september en oktober als twee traditionele moeilijke en volatiele maanden. Maar daarna, en mogelijk al vroeger, zullen zich ongetwijfeld weer koopopportuniteiten aandienen.

 
 

De informatie vervat hierboven komt voort uit met zorg gekozen bronnen. BNP Paribas Fortis N.V. waarborgt echter in geen enkel opzicht de actualiteit, de nauwkeurigheid, de juistheid of de volledigheid van deze informatie. BNP Paribas Fortis N.V. kan bijgevolg niet aansprakelijk zijn in geval van rechtstreekse of onrechtstreekse schade die uit het gebruik van deze informatie zou voortkomen, in het bijzonder in geval van het zich niet voordoen van de verwachtingen vervat in deze informatie. De ter beschikking gestelde informatie maakt geen aanbod van bancaire- en/of verzekeringsproducten of -diensten uit.