Rekening voorlopig bewind

Beheer de rekeningen van de onbekwame personen die aan u toevertrouwd werden volgens de wettelijke voorschriften.

Wat is de rekening voorlopig bewind?

Een rekening voorlopig bewind staat op naam van uw cliënt, maar geeft u als voorlopig bewindvoerder een reeks verregaande beheersbevoegdheden. Uiteraard volgt de rekening alle wettelijke normen.

Voordelen

  • Flexibiliteit: u beheert de rekening zoals een eigen rekening, met een bankkaart en via PC banking Pro.
  • Conform de wet: uw bevoegdheden komen precies overeen met de wettelijke voorschriften.
 

Hoe aanvragen?

Zoek een agentschapZoek een agentschap
   

Ontdek in detail

Als voorlopig bewindvoerder in het kader van artikel 488bis B.W. beheert u de zichtrekening van personen die aan u werden toevertrouwd. De wet geeft u daarvoor een reeks uitgebreide bevoegdheden. Zo mag u:

  • Geld afhalen en betalingen uitvoeren met een bankkaart.
  • De rekening beheren via PC banking Pro, Telebanking of Isabel.
  • Geld afhalen aan onze loketten.

 

Onze rekening voorlopig bewind geeft u precies die bevoegdheden, en geen enkele andere. Zo mag u bijvoorbeeld geen volmacht aan derden toekennen.

Gaf de vrederechter u machtiging om extra beheersdaden te stellen in naam van uw cliënt? Dan zetten we die beschikking meteen om in extra bevoegdheden. Zo mag u na machtiging van de vrederechter:

  • Leningen aangaan en hypotheken toestaan.
  • Nalatenschappen aanvaarden, mits boedelbeschrijving.
  • Schenkingen en bijzondere legaten aanvaarden.
  • Effecten verkopen.

Beheer uw rekening voorlopig bewind via PC banking Pro. Dan hebt u geen loket meer nodig en hangt u niet af van onze openingsuren: u bankiert gewoon waar en wanneer u dat wilt, in alle veiligheid.

 


Alle details van dit product afdrukken