Belangrijke verschillen met de Belgische domiciliëring (DOM80)

De Europese domiciliëring (SEPA Direct Debit of SDD) staat garant voor veilig, doeltreffend en voordelig betaalbeheer. We zetten de verschillen met het Belgische DOM80-systeem voor u op een rijtje.

 

PC banking Pro
Beheer zelf uw mandaten en invorderingen met PC banking Pro  .

 

Aanleveren opdracht invorderingen

De begunstigde bundelt zijn invorderingsopdrachten in één pakket, ongeacht het SEPA-land waar de betaler is gevestigd, en biedt dit pakket aan bij de bank. 

 

Beheer van mandaten

Als begunstigde beheert u de domiciliëringsmandaten voortaan zelf. Dat gebeurt niet langer door de bank van de betaler. U kunt verrichtingen ook intrekken (voor debitering van de schuldenaar) of terugbetalen (na debitering van de schuldenaar).

 

Type contract

De Europese domiciliëring voorziet een standaardcontract (ook wel “B2C” genoemd) voor uw transacties met consumenten en ondernemingen. U kunt ook een business-to-business contract (“B2B”) afsluiten voor uw transacties met uitsluitend professionele gebruikers.

 

Soort betalingen

Zowel terugkerende als eenmalige betalingen in euro zijn mogelijk.

 

Invorderingen

Verwittig de betaler minstens 14 dagen vóór de invordering. Mits akkoord van de betaler kan deze periode ook ingekort worden.

Breng uw bank op de hoogte van de invorderingsopdracht:

  • voor een eerste of eenmalige invordering: 5 dagen vooraf,
  • voor een terugkerende invordering: 2 dagen,
  • bij business-to-businesstransacties: 1 dag.

 

Betaalinstructies

U levert de instructies aan in XML-formaat, niet langer in CIRI-formaat.
 

Valutadatums

  • Bij debitering: valutadatum van de transactie mag niet vóór de datum vallen waarop de invordering werkelijk heeft plaatsgevonden.
  • Bij creditering: valutadatum mag niet na de datum vallen waarop de storting werkelijk plaatsvindt.
 
Belangrijke verschillen met de bestaande domiciliëring
Vragen? Neem contact op met uw Fintro-agent   

 

Interessante producten:


Afdrukken