Europese domiciliëring

Tot voor kort gebruikte elk Europees land één of meer specifieke systemen voor binnenlandse betalingen via domiciliëring. Omdat het praktisch gezien onmogelijk was om één van die nationale systemen om te vormen tot een algemeen geldende Europese standaard, werd een nieuw product gelanceerd: de Europese domiciliëring of SEPA Direct Debit (SDD).

Dossiers

De Europese domiciliëring

De Europese domiciliëring is eind 2009 ingevoerd. Vanaf 1 februari 2014 zal ze de Belgische domiciliëring definitief vervangen. Op die datum is het einde gepland van de binnenlandse formaten voor betalingen via overschrijving en domiciliëring.

De Europese domiciliëring in een notendop

Bekijk de demo


Wat verandert er door de Europese domiciliëring?

Verandering

De Europese domiciliëring verandert de regels voor het beheer van mandaten en de aankondigingstermijnen voor invorderingen.

Ontdek de wijzigingen


Het domiciliëringsmandaat in een notendop

Het domiciliëringsmandaat is het contract tussen de begunstigde en de betaler voor de betaling (eenmalig of terugkerend) van hun onderlinge verkoopovereenkomst. Het is verplicht een aantal elementen op dit mandaat te vermelden.

Bekijk ze in detail

Wat zijn de voordelen van de Europese domiciliëring?

Betalingen innen zal daardoor veel eenvoudiger, sneller, goedkoper en soepeler kunnen gebeuren. Ook het beheer van uw domiciliëringen wordt performanter.

Voordelen

Ontdek de voordelen voor uw onderneming


Bijkomende informatie

U wilt alles weten over de Europese domiciliëring? Wat verandert er voor begunstigden en betalers? Welke troeven biedt PC banking Pro als u met de Europese domiciliëring wilt werken? En welke spelregels gelden er voor domiciliëringen tussen bedrijven? U komt het te weten in:

De Febelfin-brochure over de Europese domiciliëring (pdf)

Onze demo over de Europese domiciliëring


Vragen? Neem contact op met uw Fintro-agent   

Betere bescherming van de schuldenaar (betaler)

De Europese Richtlijn voor de Betaalmiddelen (PSD) is sinds 1 april 2010 van kracht. Daardoor geniet de betaler een aantal bijkomende rechten. Uw klanten kunnen voortaan een betalingsopdracht weigeren en een inning via een duidelijke procedure betwisten.

Alles over deze betere bescherming