Europese Richtlijn voor de Betaalmiddelen (PSD)

Om tot één Europese betaalmarkt te komen, is het niet voldoende om de overschrijvingen, domiciliëringen en betalingen met bankkaarten te harmoniseren. Want ook dan blijven er nog heel wat juridische struikelblokken bestaan. Elk land heeft immers eigen wetten en reglementeringen voor de nationale betaalmiddelen.

 

De Europese Richtlijn voor de Betaalmiddelen (Payment Services Directive of PSD) brengt hier verandering in. De richtlijn legt definitief vast hoe de verwerking van betalingen moet gebeuren in de 27 landen van de Europese Unie plus IJsland, Liechtenstein en Noorwegen. België heeft de richtlijn al in nationale wetgeving omgezet (de wet verscheen op 15 januari 2010 in het Staatsblad en trad op 1 april 2010 in werking).

 

Wat wil de Richtlijn bereiken?

 

Een uniform systeem in alle Europese landen

De reglementering voor de bestaande betaalmiddelen verschilt momenteel heel sterk van land tot land. De Richtlijn zorgt voor een gemeenschappelijke juridische basis voor kaarten, overschrijvingen en domiciliëringen.

 

Een betere bescherming van de consument

De Richtlijn legt duidelijk de rechten en plichten vast van gebruikers en aanbieders van betaaldiensten. Een van de essentiële aspecten is duidelijke informatie over kosten en uitvoeringstermijnen.

 

Meer concurrentie op de betaalmiddelenmarkt

Ook niet-bancaire instellingen kunnen dankzij de Richtlijn betaaldiensten leveren aan particulieren en ondernemingen, weliswaar onder bepaalde voorwaarden.

 

Een snellere verwerking van betalingen

De Richtlijn legt voor elk betaalmiddel de maximale verwerkingsduur vast. Betalingen binnen de SEPA-zone worden dus efficiënter en betrouwbaarder.

 

Een voordeliger systeem van valutadatum

  • Bij de debitering van de rekening van een betaler: de valutadatum van de transactie mag niet vóór de datum vallen waarop de invordering werkelijk plaatsvindt.
  • Bij de creditering van de rekening van een begunstigde: de valutadatum van de transactie mag niet na de datum vallen waarop de storting werkelijk plaatsvindt.

 

Europese Richtlijn voor de betaalmiddelen (PSD).

 

Nuttige links

 
Betaalmiddelen
Vragen? Neem contact op met uw Fintro-agent   

Interessante producten:


Afdrukken