Veelgestelde vragen over SEPA

Waarvoor staat SEPA?

SEPA is de afkorting voor Single Euro Payments Area. SEPA heeft als doel Europese eindgebruikers de mogelijkheid te bieden binnen Europa betalingen in euro uit te voeren zoals ze dat doen in hun eigen land. Met hetzelfde gemak, dezelfde veiligheid en dezelfde uitvoeringstermijnen als een binnenlandse betaling.

 

Wanneer gaat SEPA van start?

SEPA ging van start op 1 januari 2008. SEPA zal geleidelijk geïntroduceerd worden:

 • Sinds 1 januari 2008 kan de Belgische consument met Maestro betalen bij sommige winkeliers. De betaalkaarten van Fintro zijn standaard uitgerust met de Maestro-functie.
 • Sinds 28 januari 2008 kunt u gebruik maken van de Europese Overschrijving.
 • Vanaf eind 2009 is er de Europese Domiciliëring.
 • Tegen 2010 zullen de Belgische overschrijvingen definitief vervangen worden door de Europese Overschrijving.

 

In welke landen gaat SEPA van start?

De SEPA-zone omvat:

 • Alle lidstaten van de EU: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland (inclusief Åland), Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal (inclusief de Azoren en Madeira), Roemenië, Slovenië, Slovakije, Spanje (inclusief de Canarische Eilanden, Cueta en Melilla), Tsjechië, Verenigd Koninkrijk (inclusief Gibraltar en Noord-Ierland) en Zweden.
 • 5 andere Europese staten: IJsland, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen en Zwitserland.
 • De Franse overzeese gebieden: Guadeloupe, Martinique, Frans Guyana en Réunion.

 

Wat is IBAN?

Het IBAN (International Bank Account Number) identificeert elke rekeninghouder, inclusief zijn bank en vestigingsland. Dankzij het unieke IBAN kunnen banken een betaling volledig automatisch verwerken, zonder nood aan aanvullende informatie.

 

In België krijgt het nieuwe rekeningnummer standaard zestien karakters, tegenover twaalf nu.

 

Het formaat bestaat altijd uit:

 • ISO-landcode (BE voor België).
 • Controlegetal van 2 cijfers (hier 48).
 • Oorspronkelijke Belgische rekeningnummer.

 

Een voorbeeld: het Belgische rekeningnummer 140-0394275-37 wordt in IBAN-formaat BE35 1400 3942 7537.

Het formaat bestaat altijd uit:

 • ISO-landcode (BE voor België).
 • Controlegetal van 2 cijfers (hier 35).
 • Oorspronkelijke Belgische rekeningnummer.

Er is geen uniforme lengte vastgelegd voor de 31 SEPA-landen, maar de IBAN mag niet meer dan 34 karakters tellen. Per land zijn er wel vaste lengtes afgesproken. Een Franse IBAN telt bijvoorbeeld 27 karakters, een Duitse IBAN 22.

 

Waar vind ik de IBAN van mijn rekeningnummer?

Elk rekeningnummer heeft een verschillende IBAN. U vindt de IBAN van uw rekeningnummer rechts onderaan op uw rekeningafschriften. U kunt ook de IBAN berekenen op basis van uw Belgisch rekeningnummer.

 

Wat is BIC?

BIC (Bank Identifier Code) is een internationale code die banken gebruiken voor het betalingsverkeer. Iedere bank heeft een eigen BIC. Daardoor komen internationale betalingsoverdrachten automatisch bij de juiste bank terecht. De BIC wordt ook wel SWIFT-adres of SWIFT-code genoemd.

 

Voor Fintro is de BIC: GEBABEBB.

 

Heeft SEPA een gevolg voor de tarieven?

SEPA zegt niets over tarieven, maar enkel over de manier waarop betalingen dienen aanvaard en verwerkt te worden. Er geldt wel een Europese Verordening (2560/2001) die de grensoverschrijdende tarieven gelijk stelt met binnenlandse betalingen. Deze verordening is van toepassing op alle SEPA-landen, met uitzondering van Zwitserland.

 
FAQ'S SEPA
Vragen? Neem contact op met uw Fintro-agent   

Interessante producten:


Afdrukken