Deze (gereglementeerde) spaarrekening bij Fintro betreft:

  • hetzij een eerste spaarrekening die ik hierbij wil openen op mijn naam of op naam van diegene die ik wettelijk vertegenwoordig;
  • hetzij een spaarrekening die ik hierbij op mijn naam of op naam van diegene die ik wettelijk vertegenwoordig, op eigen initiatief wil openen, indien ik of diegene voor wie ik optreedt reeds over een spaarrekening beschikt(t) bij Fintro.

Ik ben er hierbij over ingelicht dat Fintro tot het wettelijk maximumbedrag geen roerende voorheffing (RV) inhoudt op de interesten van deze spaarrekening en het aan mijzelf toekomt om van het totaal van de interesten (samen met deze van de niet-ontvoogde minderjarige kinderen) waarop de bank geen RV heeft ingehouden slechts het gedeelte dat méér bedraagt dan het wettelijk maximum bedrag op te nemen in de aangifte voor de personenbelasting.

Venster sluiten ]