Nieuwe fase in de harmonisering van ICB's in april, mei en juni 2011

 

Tijdens het tweede kwartaal van 2011 wordt een volgende stap gezet in de harmonisatie van het brede fondsenaanbod gecommercialiseerd door BNP Paribas Fortis. De herschikkingen voor de fondsen naar Belgisch recht vloeien gedeeltelijk voort uit recente evoluties in de regelgeving. Verder zijn de herschikkingen ook een gevolg van een verdere stroomlijning en herpositionering van het gamma gepromoot door BNP Paribas Fortis.

 

Wettelijke context

 1. Op 27/4/2011 verscheen de communicatie in de financiële pers over de compartimenten van de Belgische beveks BNP Paribas B Flexible en BNP Paribas B Global. Hierin wordt aangekondigd dat deze strategiefondsen op 30/5/2011 overgaan naar een structuur “fonds van fondsen”. Dit doet geen enkele afbreuk aan het diversificatieprincipe binnen die strategiefondsen dat de motor is achter hun rendement.
  Naast deze wijziging zijn er nog bijkomende voor het gamma BNP Paribas B Global (Belgische bevek).
 2. Er is ook nog steeds een (voorlopig) verschil tussen de Belgische en de Europese spaarfiscaliteit:
  - Europese Spaarfiscaliteit: vanaf 25% obligaties (sinds 2011): roerende voorheffing op kapitalisatiedeelbewijzen;
  - In België: vanaf 40% obligaties: roerende voorheffing op kapitalisatie- en distributiedeelbewijzen (Taks Reynders).

Wijzigingen op 1 april 2011

 

BNPP L1 Equity Best Selection World heet voortaan BNPP L1 Equity World Minimum Variance, allebei compartimenten van de Luxemburgse sicav BNP Paribas L1 (afgekort BNPP L1).

 

In het kader van de harmonisering van het fondsengamma is BNPP L1 Equity Best Selection World op 1 april 2011 van naam veranderd naar BNPP L1 Equity World Minimum Variance. Tegelijk werd ook het beleggingsbeleid gewijzigd. Concreet betekent het dat dit compartiment een meer defensieve strategie volgt dan oorspronkelijk: de keuze van de aandelen zal voortaan gebaseerd worden op een stricte selectieprocedure door te kiezen voor aandelen met een minimum volatiliteit (dus met lagere risico).

 

U vindt alle details van deze verrichting in het Persbericht dat in de financiële kranten verschenen is.

 

Wijzigingen op 30 mei 2011

 

1. BNP Paribas B Flexible

 

Wijziging beleggingsbeleid van bepaalde compartimenten

 

Er is een wijziging van het beleggingsbeleid van de volgende compartimenten van deze Belgische bevek om ze om te vormen tot fonds van fondsen.

 

Daardoor wijzigen de inschrijvings- en terugkoopvoorwaarden : doorgeven van het order = dag D, de bepaling van de netto-inventariswaarde (NIW) = D+2 en de betaling = D+4.

 

Het risico van elk compartiment hangt nauw samen met de percentages die belegd worden in de verschillende activaklassen.

 

 • BNP Paribas B Flexible Conservative
  • Aandelen: 0%
  • Obligaties: 86%
  • Alternatieve beleggingen*: 14%
  • Liquiditeiten: 0%

Als gevolg van deze wijziging verschuift de risicoklasse van het compartiment van 2 naar 1.

 

 • BNP Paribas B Flexible Stability
  • Aandelen: 20%
  • Obligaties: 57%
  • Alternatieve beleggingen*: 23%
  • Liquiditeiten: 0%

Deze wijziging brengt geen verandering in de risicoklasse van het compartiment met zich mee.

 

 • BNP Paribas B Flexible Balanced
  • Aandelen: 40%
  • Obligaties: 40%
  • Alternatieve beleggingen*: 20%
  • Liquiditeiten: 0%

Als gevolg van deze wijziging verschuift de risicoklasse van het compartiment van 3 naar 2. 

 

 • BNP Paribas B Flexible Growth
  • Aandelen: 60%
  • Obligaties: 24%
  • Alternatieve beleggingen*: 16%
  • Liquiditeiten: 0%

Deze wijziging brengt geen verandering in de risicoklasse van het compartiment met zich mee. 

 

 • BNP Paribas B Flexible High Growth
  • Aandelen: 86%
  • Obligaties: 0%
  • Alternatieve beleggingen*: 14%
  • Liquiditeiten: 0%

Als gevolg van deze wijziging verschuift de risicoklasse van het compartiment van 3 naar 4.

 

*Onder alternatieve beleggingen worden o.m. verstaan beleggingen in deelbewijzen van ICB's van het type “Absolute Return” en in financiële instrumenten waarmee het compartiment een bepaalde blootstelling kan verkrijgen aan de vastgoed- en grondstoffenmarkten.

 

Het beleggingsbeleid van de compartimenten “Bond Government Euro” en “Emerging” wijzigt niet.

 

Voor alle info, zie het persbericht dat verschenen is in de financiële pers.

 

2. BNP Paribas B Global

 

Naamswijziging van de compartimenten van de bevek naar Belgisch recht BNP Paribas B Global :

 

Vroegere naam

Nieuwe naam

Conservative Euro

Conservative

Stability World

Stability

Balanced World

Balanced

Growth World

Growth

Optimum

High Growth

 

Wijziging van het beleggingsbeleid

 

Deze Belgische bevek vertoont voortaan een structuur “fonds van fondsen”.

Hierdoor wordt de bepaling van de netto-inventariswaarde uitgesteld van D+1 naar D+2 en gaat de waardedatum van D+3 naar D+4.

 

Het risico zal nauw samenhangen met de percentages die belegd worden in de verschillende activaklassen. Zo zal de beheerder van het compartiment volgende modelspreiding nastreven:

 

 • BNP Paribas B Global Conservative
  • Aandelen: 0%
  • Obligaties: 86%
  • Alternatieve beleggingen*: 14%
  • Liquiditeiten: 0%

Als gevolg van deze wijziging verschuift de risicoklasse van het compartiment van 0 naar 1.

 

 • BNP Paribas B Global Stability
  • Aandelen: 20%
  • Obligaties: 57%
  • Alternatieve beleggingen*: 23%
  • Liquiditeiten: 0%

Deze wijziging brengt geen verandering in de risicoklasse van het compartiment met zich mee.

 

 • BNP Paribas B Global Balanced
  • Aandelen: 40%
  • Obligaties: 40%
  • Alternatieve beleggingen*: 20%
  • Liquiditeiten: 0%

Als gevolg van deze wijziging verschuift de risicoklasse van het compartiment van 3 naar 2.

 

 • BNP Paribas B Global Growth
  • Aandelen: 60%
  • Obligaties: 24%
  • Alternatieve beleggingen*: 16%
  • Liquiditeiten: 0%

Deze wijziging brengt geen verandering in de risicoklasse van het compartiment met zich mee.

 

 • BNP Paribas B Global High Growth
  • Aandelen: 86%
  • Obligaties: 0%
  • Alternatieve beleggingen*: 14%
  • Liquiditeiten: 0%

Als gevolg van deze wijziging verschuift de risicoklasse van het compartiment van 3 naar 4.

 

* Onder alternatieve beleggingen worden o.m. verstaan beleggingen in deelbewijzen van ICB's van het type “Absolute Return” en in financiële instrumenten waarmee het compartiment een bepaalde blootstelling kan verkrijgen aan de vastgoed- en grondstoffenmarkten.

 

Voor alle info, zie het persbericht dat verschenen is in de financiële pers.

 

Wijzigingen op 10 juni 2011

 

Fortis L Fund of Fund (afgekort Fortis L FoF)

 

Alle compartimenten van de Luxemburgse sicav Fortis L FoF worden geabsorbeerd door compartimenten van de Luxemburgse sicav FUNDQUEST INTERNATIONAL.

 

Orders voor inschrijving, omzetting en terugkoop voor de overgenomen compartimenten zullen worden aanvaard tot 6 juni 2011. De orders die na deze datum worden ontvangen, zullen worden geweigerd.

 

Geabsorbeerde compartimenten van Fortis L Fund of Fund

Absorberende compartimenten van FUNDQUEST INTERNATIONAL

Bond Europe Plus

Kapitalisatieaandelen: ISIN-code LU0161445092

Distributieaandelen: ISIN-code LU0161444368

Global Bond Opportunities

Kapitalisatieaandelen: ISIN-code LU0620489301

Distributieaandelen: ISIN-code LU0620489566

Equity Europe

Kapitalisatieaandelen: ISIN-code LU0085295664

Distributieaandelen: ISIN-code LU0085295581

Europe

Kapitalisatieaandelen: ISIN-code LU0620491620

Distributieaandelen: ISIN-code LU0620491976

Equity Europe Plus

Kapitalisatieaandelen: ISIN-code LU0161442826

Distributieaandelen: ISIN-code LU0161442404

Europe Plus

Kapitalisatieaandelen: ISIN-code LU0620494137

Distributieaandelen: ISIN-code LU0620494301

Equity World

Kapitalisatieaandelen: ISIN-code LU0085295318

Distributieaandelen: ISIN-code LU0085295235

Europe Plus

Kapitalisatieaandelen: ISIN-code LU0620494137

Distributieaandelen: ISIN-code LU0620494301

Equity World Emerging

Kapitalisatieaandelen: ISIN-code LU0161447031

Distributieaandelen: ISIN-code LU0161446736

Emerging Global

Kapitalisatieaandelen: ISIN-code LU0620499102

Distributieaandelen: ISIN-code LU0620499367

Strategy Balanced World

Kapitalisatieaandelen: ISIN-code LU0161443980

Distributieaandelen: ISIN-code LU0161443634

Strategy Balanced

Kapitalisatieaandelen: ISIN-code LU0620496694

Distributieaandelen: ISIN-code LU0620496850

 

De Luxemburgse sicav FUNDQUEST INTERNATIONAL wordt momenteel in België niet publiekelijk aangeboden. Er werden evenwel bij de Belgische controleautoriteiten stappen ondernomen om deze publiekelijk te commercialiseren.

 

Van zodra de sicav FUNDQUEST INTERNATIONAL en haar compartimenten publiekelijk in België kunnen aangeboden worden, zullen het volledige en de vereenvoudigde Prospectussen die van toepassing zijn, de Belgische bijlage en het laatste periodieke verslag verkrijgbaar zijn in de kantoren. Ook het volledige en de vereenvoudigde Prospectussen, de Belgische bijlage en het laatste periodieke rapport van de FORTIS L FoF kunnen eveneens gratis verkregen worden in het kantoor.

 

Mogelijke fiscale impact

 

De absorptie van de compartimenten "Bond Europe Plus" en "Strategy Balanced World", die belegd zijn in geldmarktinstrumenten en/of in obligaties, kan aanleiding geven tot

 • de inhouding van een roerende voorheffing (RV) van 15% (voor Belgische particulieren) of;
 • kan overgegaan worden tot een uitwisseling van gegevens (voor niet-residenten, ingezetenen van een andere EU-staat).

 

Voor ingezetenen zal de RV worden ingehouden volgens de modaliteiten van het artikel 19 Bis WIB als er meerwaarden gegenereerd zijn:

· sinds 1/7/2005 of;

 • sinds de oprichtingsdatum van de sicav of het compartiment als deze datum na 1/7/2005 valt of;
 • sinds de verwervingsdatum voor zover die eveneens na 1/7/2005 valt.

 

De RV geldt zowel voor de kapitalisatieaandelen als voor de uitkeringsaandelen. Bovendien worden de inkomsten die volgens het artikel 19 Bis belastbaar zijn bij een latere terugkoop of vereffening berekend op de effecten vanuit het absorberende compartiment op de datum van de fusie en in functie van de verwerving op die datum.

 

Buiten een afhouding van eventueel verschuldigde roerende voorheffing, veroorzaken deze absorptietransacties geen kosten voor de houders van de betrokken compartimenten.

 

Voor alle info, zie het persbericht dat verschenen is in de financiële pers.

 

Wijzigingen op 20 juni 2011

 

1. BNP Paribas Portfolio Fund (afgekort BNPP PF)

 

Twee compartimenten van deze Luxemburgse sicav worden geabsorbeerd door een ander compartiment van dezelfde sicav :

 

Geabsorbeerde compartiment van

BNP Paribas Portfolio Fund

Absorberende compartiment van

BNP Paribas Portfolio Fund

Conservative Euro

Kapitalisatieaandelen: ISIN-code LU0182413079

Distributieaandelen: ISIN-code LU0182413236

Conservative

Kapitalisatieaandelen: ISIN-code LU0143157484

Distributieaandelen: ISIN-code LU0143156916

Optimum

Kapitalisatieaandelen: ISIN-code LU0235711610

Distributieaandelen : ISIN-code LU0235711701

Growth

Kapitalisatieaandelen: ISIN-code LU0143159852

Distributieaandelen: ISIN-code LU0143160272

 

Elke aandeelhouder ontvangt een aantal nieuwe aandelen op basis van een omwisselingsverhouding die op 16 juni berekend wordt door de netto-inventariswaarde (NIW) van de geabsorbeerde aandelen te delen door de NIW van de absorberende aandelen.

 

De kostenstructuur van het absorberende compartiment is dezelfde als die van het geabsorbeerde compartiment.

 

Mogelijke fiscale impact

 

De absorptie van het compartiment "BNP Paribas Portfolio Euro", dat belegd is in geldmarktinstrumenten en/of in obligaties, kan aanleiding geven tot

 • de inhouding van een roerende voorheffing (RV) van 15% (voor Belgische particulieren) of;
 • een uitwisseling van gegevens (voor niet-residenten, ingezetenen van een andere EU-staat).

 

Voor ingezetenen zal de RV worden ingehouden volgens de modaliteiten van het artikel 19 Bis WIB als er meerwaarden gegenereerd zijn:

· sinds 1/7/2005 of;

 • sinds de oprichtingsdatum van de sicav of het compartiment als deze datum na 1/7/2005 valt of;
 • sinds de verwervingsdatum voor zover die eveneens na 1/7/2005 valt.

 

De RV geldt zowel voor de kapitalisatieaandelen als voor de uitkeringsaandelen. Bovendien worden de inkomsten die volgens het artikel 19 Bis belastbaar zijn bij een latere terugkoop of vereffening berekend op de effecten vanuit het absorberende compartiment op de datum van de fusie en in functie van de verwerving op die datum.

 

Buiten een afhouding van eventueel verschuldigde roerende voorheffing, veroorzaken deze absorptietransacties geen kosten voor de houders van de betrokken compartimenten.

 

De absorptie van het compartiment "BNP Paribas Portfolio Optimum" heeft geen fiscale gevolgen gezien het gedeelte dat belegd is in schuldvorderingen kleiner is dan 40%.

 

Wijziging van het beleggingsbeleid

 

Het risico zal nauw samenhangen met de percentages die belegd worden in de verschillende activaklassen. Zo zal de beheerder van het compartiment volgende modelspreiding nastreven:

 

 • BNP Paribas Portfolio Fund Conservative
  • Aandelen: 0% - 0%
  • Obligaties: 40% - 100%
  • Alternatieve beleggingen*: 0% - 15%
  • Liquiditeiten: 0% - 60%

 

Dit compartiment kan in ruime mate gebruik maken van financiële derivaten en/of een beroep doen op complexere strategieën of instrumenten, zowel met het oog op afdekking (hedging) als voor beleggingsdoeleinden (trading).

 

 • BNP Paribas Portfolio Fund Stability
  • Aandelen: 10% - 30%
  • Obligaties: 30% - 90%
  • Alternatieve beleggingen*: 0% - 15%
  • Liquiditeiten: 0% - 50%

 

Dit compartiment kan in ruime mate gebruik maken van financiële derivaten en/of een beroep doen op complexere strategieën of instrumenten, zowel met het oog op afdekking (hedging) als voor beleggingsdoeleinden (trading).

 

 • BNP Paribas Portfolio Fund Balanced
  • Aandelen: 25% - 65%
  • Obligaties: 25% - 65%
  • Alternatieve beleggingen*: 0% - 15%
  • Liquiditeiten: 0% - 50%

 

Dit compartiment kan in ruime mate gebruik maken van financiële derivaten en/of een beroep doen op complexere strategieën of instrumenten, zowel met het oog op afdekking (hedging) als voor beleggingsdoeleinden (trading).

 

 • BNP Paribas Portfolio Fund Growth
  • Aandelen: 40% - 90%
  • Obligaties: 0% - 50%
  • Alternatieve beleggingen*: 0% - 15%
  • Liquiditeiten: 0% - 50%

 

Dit compartiment kan in ruime mate gebruik maken van financiële derivaten en/of een beroep doen op complexere strategieën of instrumenten, zowel met het oog op afdekking (hedging) als voor beleggingsdoeleinden (trading).

 

 • BNP Paribas Portfolio Fund High Growth
  • Aandelen: 45% - 100%
  • Obligaties: 0% - 25%
  • Alternatieve beleggingen*: 0% - 15%
  • Liquiditeiten: 0% - 50%

 

Dit compartiment kan in ruime mate gebruik maken van financiële derivaten en/of een beroep doen op complexere strategieën of instrumenten, zowel met het oog op afdekking (hedging) als voor beleggingsdoeleinden (trading).

 

* Onder alternatieve beleggingen worden o.m. verstaan beleggingen in deelbewijzen van ICB's van het type “Absolute Return” en in financiële instrumenten waarmee het compartiment een bepaalde blootstelling kan verkrijgen aan de vastgoed- en grondstoffenmarkten.

 

Voor alle info, zie het persbericht dat verschenen is in de financiële pers.

 

 

2. BNP Paribas Portfolio FoF (afgekort BNPP PFoF, nieuwe benaming van de Luxemburgse sicav Fortis Personal Portfolio FoF sinds 1 oktober 2010)

 

Eén compartiment wordt opgeslorpt door een ander compartiment van dezelfde sicav.

 

Orders voor inschrijving, omzetting en terugkoop voor op te slorpen compartiment “Optimum” zullen worden aanvaard tot 10 juni 2011. De orders die na deze datum worden ontvangen, zullen worden geweigerd.

 

Geabsorbeerde compartiment van

BNP Paribas Portfolio FoF

Absorberende compartiment van

BNP Paribas Portfolio FoF

Optimum

Kapitalisatieaandelen: ISIN-code LU0235711297

Distributieaandelen: ISIN-code LU0235711370

Growth

Kapitalisatieaandelen: ISIN-code LU0143145398

Distributieaandelen: ISIN-code LU0143145711

 

Er is geen fiscale impact, gezien het gedeelte dat belegd is in schuldvorderingen lager ligt dan 40%.

 

Wijziging van het beleggingsbeleid

 

 • BNP Paribas Portfolio FoF Conservative

 

Dit compartiment belegt in ICB's die beleggen op de obligatiemarkten, in geldmarktinstrumenten en in bijkomende mate in andere overdraagbare effecten, in alternatieve beleggingen en in contanten, teneinde een maximaal rendement te behalen, rekening houdend met het genomen risico. Hierbij wordt de nadruk gelegd op een internationale diversificatie van de beleggingen.

Wanneer het beleggen in ICB's tijdelijk niet interessant geacht wordt, zullen de tegoeden van dit compartiment in bijkomende mate (maximaal 15%) rechtstreeks belegd kunnen worden in de in de voorgaande paragraaf beschreven activaklassen.

 

Het risico hangt nauw samen met de percentages die belegd worden in de verschillende activaklassen. In normale omstandigheden zal de samenstelling van de portefeuille gebaseerd zijn op de volgende wegingen:

 • Aandelen: 0% - 0%
 • Obligaties: 40% - 100%
 • Alternatieve beleggingen*: 0% - 15%
 • Liquiditeiten: 0% - 60%

 

Dit compartiment kan in ruime mate gebruik maken van financiële derivaten en/of een beroep doen op complexere strategieën of instrumenten, zowel met het oog op afdekking (hedging) als voor beleggingsdoeleinden (trading).

 

 • BNP Paribas Portfolio FoF Stability

 

Dit compartiment belegt in ICB's die beleggen op de obligatie- en aandelenmarkten, in geldmarktinstrumenten en in bijkomende mate in andere overdraagbare effecten, in alternatieve beleggingen en in contanten, teneinde een maximaal rendement te behalen, rekening houdend met het genomen risico. Hierbij wordt de nadruk gelegd op een internationale diversificatie van de beleggingen.

Wanneer het beleggen in ICB's tijdelijk niet interessant geacht wordt, zullen de tegoeden van dit compartiment in bijkomende mate (maximaal 15%) rechtstreeks belegd kunnen worden in de in de voorgaande paragraaf beschreven activaklassen.

 

Het risico hangt nauw samen met de percentages die belegd worden in de verschillende activaklassen. In normale omstandigheden zal de samenstelling van de portefeuille gebaseerd zijn op de volgende wegingen:

 • Aandelen: 10% - 30%
 • Obligaties: 30% - 90%
 • Alternatieve beleggingen*: 0% - 15%
 • Liquiditeiten: 0% - 50%

 

Dit compartiment kan in ruime mate gebruik maken van financiële derivaten en/of een beroep doen op complexere strategieën of instrumenten, zowel met het oog op afdekking (hedging) als voor beleggingsdoeleinden (trading).

 

 • BNP Paribas Portfolio FoF Balanced

 

Dit compartiment belegt in ICB's die beleggen op de obligatie- en aandelenmarkten, in geldmarktinstrumenten en in bijkomende mate in andere overdraagbare effecten, in alternatieve beleggingen en in contanten, teneinde een maximaal rendement te behalen, rekening houdend met het genomen risico. Hierbij wordt de nadruk gelegd op een internationale diversificatie van de beleggingen.

Wanneer het beleggen in ICB's tijdelijk niet interessant geacht wordt, zullen de tegoeden van dit compartiment in bijkomende mate (maximaal 15%) rechtstreeks belegd kunnen worden in de in de voorgaande paragraaf beschreven activaklassen.

 

Het risico hangt nauw samen met de percentages die belegd worden in de verschillende activaklassen. In normale omstandigheden zal de samenstelling van de portefeuille gebaseerd zijn op de volgende wegingen:

 • Aandelen: 25% - 65%
 • Obligaties: 25% - 65%
 • Alternatieve beleggingen*: 0% - 15%
 • Liquiditeiten: 0% - 50%

 

Dit compartiment kan in ruime mate gebruik maken van financiële derivaten en/of een beroep doen op complexere strategieën of instrumenten, zowel met het oog op afdekking (hedging) als voor beleggingsdoeleinden (trading).

 

 • BNP Paribas Portfolio FoF Growth

 

Dit compartiment belegt in ICB's die beleggen op de obligatie- en aandelenmarkten, in geldmarktinstrumenten en in bijkomende mate in andere overdraagbare effecten, in alternatieve beleggingen en in contanten, teneinde een maximaal rendement te behalen, rekening houdend met het genomen risico. Hierbij wordt de nadruk gelegd op een internationale diversificatie van de beleggingen.

Wanneer het beleggen in ICB's tijdelijk niet interessant geacht wordt, zullen de tegoeden van dit compartiment in bijkomende mate (maximaal 15%) rechtstreeks belegd kunnen worden in de in de voorgaande paragraaf beschreven activaklassen.

 

Het risico hangt nauw samen met de percentages die belegd worden in de verschillende activaklassen. In normale omstandigheden zal de samenstelling van de portefeuille gebaseerd zijn op de volgende wegingen:

 • Aandelen: 40% - 90%
 • Obligaties: 0% - 50%
 • Alternatieve beleggingen*: 0% - 15%
 • Liquiditeiten: 0% - 50%

 

Dit compartiment kan in ruime mate gebruik maken van financiële derivaten en/of een beroep doen op complexere strategieën of instrumenten, zowel met het oog op afdekking (hedging) als voor beleggingsdoeleinden (trading).

 

 • BNP Paribas Portfolio FoF High Growth

 

Dit compartiment belegt in ICB's die beleggen op de aandelenmarkten, in geldmarktinstrumenten en in bijkomende mate in andere overdraagbare effecten, in alternatieve beleggingen en in contanten, teneinde een maximaal rendement te behalen, rekening houdend met het genomen risico. Hierbij wordt de nadruk gelegd op een internationale diversificatie van de beleggingen.

Wanneer het beleggen in ICB's tijdelijk niet interessant geacht wordt, zullen de tegoeden van dit compartiment in bijkomende mate (maximaal 15%) rechtstreeks belegd kunnen worden in de in de voorgaande paragraaf beschreven activaklassen.

 

Het risico hangt nauw samen met de percentages die belegd worden in de verschillende activaklassen. In normale omstandigheden zal de samenstelling van de portefeuille gebaseerd zijn op de volgende wegingen:

 • Aandelen: 45% - 100%
 • Obligaties: 0% - 25%
 • Alternatieve beleggingen*: 0% - 15%
 • Liquiditeiten: 0% - 50%

 

Dit compartiment kan in ruime mate gebruik maken van financiële derivaten en/of een beroep doen op complexere strategieën of instrumenten, zowel met het oog op afdekking (hedging) als voor beleggingsdoeleinden (trading).

 

* Onder alternatieve beleggingen worden o.m. verstaan beleggingen in deelbewijzen van ICB's van het type “Absolute Return” en in financiële instrumenten waarmee het compartiment een bepaalde blootstelling kan verkrijgen aan de vastgoed- en grondstoffenmarkten.

 

Voor alle info, zie het persbericht dat verschenen is in de financiële pers.

 

 • Strategy Fund

 

De compartimenten van de Luxemburgse sicav Strategy Fund in het bezit van klanten bij BNP Paribas Fortis worden geabsorbeerd door compartimenten van de Luxemburgse sicav BNP Paribas Portfolio FoF (afgekort BNPP PFoF, nieuwe benaming van de Luxemburgse sicav Fortis Personal Portfolio FoF sinds 1 oktober 2010).

 

Orders voor inschrijving, omzetting en terugkoop voor de sicav Strategy Fund zullen worden aanvaard tot 10 juni 2011. De orders die na deze datum worden ontvangen, zullen worden geweigerd.

 

 

Geabsorbeerde compartimenten – aandelencategorie ‘Strategy' - van Strategy Fund

Absorberende compartimenten – aandelencategorie ‘Classic' - van BNP Paribas Portfolio FoF

Fixed Income

Kapitalisatieaandelen: ISIN-code LU0171442600

Distributieaandelen: ISIN-code LU0171443756

Conservative

Kapitalisatieaandelen: ISIN-code LU0250437588

Distributieaandelen: ISIN-code LU0250438123

Conservative

Kapitalisatieaandelen: ISIN-code LU0056592214

Distributieaandelen: ISIN-code LU0056591752

Conservative

Kapitalisatieaandelen: ISIN-code LU0250437588

Distributieaandelen: ISIN-code LU0250438123

Defensive

Kapitalisatieaandelen: ISIN-code LU0056593295

Distributieaandelen: ISIN-code LU0056593618

Stability

Kapitalisatieaandelen: ISIN-code LU0143124807

Distributieaandelen: ISIN-code LU0143143260

Balanced

Kapitalisatieaandelen: ISIN-code LU0056594186

Distributieaandelen: ISIN-code LU0056594855

Balanced

Kapitalisatieaandelen: ISIN-code LU0143143344

Distributieaandelen: ISIN-code LU0143143427

Dynamic

Kapitalisatieaandelen: ISIN-code LU0056595159

Distributieaandelen: ISIN-code LU0056595316

Growth

Kapitalisatieaandelen: ISIN-code LU0143145398

Distributieaandelen: ISIN-code LU0143145711

Growth

Kapitalisatieaandelen: ISIN-code LU0056595662

Distributieaandelen: ISIN-code LU0056595829

High Growth

Kapitalisatieaandelen: ISIN-code LU0250438479

Distributieaandelen: ISIN-code LU0250438552

Equities

Kapitalisatieaandelen: ISIN-code LU0171444564

Distributieaandelen: ISIN-code LU0171445371

High Growth

Kapitalisatieaandelen: ISIN-code LU0250438479

Distributieaandelen: ISIN-code LU0250438552

 

Elke aandeelhouder ontvangt een aantal nieuwe aandelen in de categorie “Classic” voor de aandelen in de categorie “Strategy” in bezit op basis van een omwisselingsverhouding die op 16 juni berekend wordt door de netto-inventariswaarde (NIW) van de geabsorbeerde aandelen te delen door de NIW van de absorberende aandelen.

 

Mogelijke fiscale impact

 

De absorptie van de compartimenten "Fixed Income", "Conservative", "Defensive" en "Balanced", die belegd zijn in geldmarktinstrumenten en/of in obligaties, kan aanleiding geven tot

 • de inhouding van een roerende voorheffing (RV) van 15% (voor Belgische particulieren) of;
 • een uitwisseling van gegevens (voor niet-residenten, ingezetenen van een andere EU-staat).

 

Voor ingezetenen zal de RV worden ingehouden volgens de modaliteiten van het artikel 19 Bis WIB als er meerwaarden gegenereerd zijn:

· sinds 1/7/2005 of;

 • sinds de oprichtingsdatum van de sicav of het compartiment als deze datum na 1/7/2005 valt of;
 • sinds de verwervingsdatum voor zover die eveneens na 1/7/2005 valt.

 

De RV geldt zowel voor de kapitalisatieaandelen als voor de uitkeringsaandelen. Bovendien worden de inkomsten die volgens het artikel 19 Bis belastbaar zijn bij een latere terugkoop of vereffening berekend op de effecten vanuit het absorberende compartiment op de datum van de fusie en in functie van de verwerving op die datum.

 

Buiten een afhouding van eventueel verschuldigde roerende voorheffing, veroorzaken deze absorptietransacties geen kosten voor de houders van de betrokken compartimenten.

 

Wijziging van het beleggingsbeleid

 

 • BNP Paribas Portfolio FoF Conservative (voorheen Strategy Fund Fixed Income en Strategy Fund Conservative)

 

Dit compartiment belegt in ICB's die beleggen op de obligatiemarkten, in geldmarktinstrumenten en in bijkomende mate in andere overdraagbare effecten, in alternatieve beleggingen en in contanten, teneinde een maximaal rendement te behalen, rekening houdend met het genomen risico. Hierbij wordt de nadruk gelegd op een internationale diversificatie van de beleggingen.

Wanneer het beleggen in ICB's tijdelijk niet interessant geacht wordt, zullen de tegoeden van dit compartiment in bijkomende mate (maximaal 15%) rechtstreeks belegd kunnen worden in de in de voorgaande paragraaf beschreven activaklassen.

 

Het risico hangt nauw samen met de percentages die belegd worden in de verschillende activaklassen. In normale omstandigheden zal de samenstelling van de portefeuille gebaseerd zijn op de volgende wegingen:

 • Aandelen: 0% - 0%
 • Obligaties: 40% - 100%
 • Alternatieve beleggingen*: 0% - 15%
 • Liquiditeiten: 0% - 60%

 

Dit compartiment kan in ruime mate gebruik maken van financiële derivaten en/of een beroep doen op complexere strategieën of instrumenten, zowel met het oog op afdekking (hedging) als voor beleggingsdoeleinden (trading).

 

De totale kosten (excl. taks) gedragen door het absorberende compartiment bedragen 1,03%, wat hoger is dan de kosten gedragen door de geabsorbeerde compartimenten.

 

 • BNP Paribas portfolio FoF Stability (voorheen Strategy Fund Defensive)

 

Dit compartiment belegt in ICB's die beleggen op de obligatie- en aandelenmarkten, in geldmarktinstrumenten en in bijkomende mate in andere overdraagbare effecten, in alternatieve beleggingen en in contanten, teneinde een maximaal rendement te behalen, rekening houdend met het genomen risico. Hierbij wordt de nadruk gelegd op een internationale diversificatie van de beleggingen.

Wanneer het beleggen in ICB's tijdelijk niet interessant geacht wordt, zullen de tegoeden van dit compartiment in bijkomende mate (maximaal 15%) rechtstreeks belegd kunnen worden in de in de voorgaande paragraaf beschreven activaklassen.

 

Het risico hangt nauw samen met de percentages die belegd worden in de verschillende activaklassen. In normale omstandigheden zal de samenstelling van de portefeuille gebaseerd zijn op de volgende wegingen:

 • Aandelen: 10% - 30%
 • Obligaties: 30% - 90%
 • Alternatieve beleggingen*: 0% - 15%
 • Liquiditeiten: 0% - 50%

 

Dit compartiment kan in ruime mate gebruik maken van financiële derivaten en/of een beroep doen op complexere strategieën of instrumenten, zowel met het oog op afdekking (hedging) als voor beleggingsdoeleinden (trading).

 

De totale kosten (excl. taks) gedragen door het absorberende compartiment bedragen 1,895%, wat hoger is dan de kosten gedragen door de geabsorbeerde compartimenten.

 

 • BNP Paribas Portfolio FoF Balanced (voorheen Strategy Fund Balanced)

 

Het beleggingsbeleid van het absorberende compartiment BNP Paribas Portfolio FoF Balanced is het volgende:

 

Dit compartiment belegt in ICB's die beleggen op de obligatie- en aandelenmarkten, in geldmarktinstrumenten en in bijkomende mate in andere overdraagbare effecten, in alternatieve beleggingen en in contanten, teneinde een maximaal rendement te behalen, rekening houdend met het genomen risico. Hierbij wordt de nadruk gelegd op een internationale diversificatie van de beleggingen.

Wanneer het beleggen in ICB's tijdelijk niet interessant geacht wordt, zullen de tegoeden van dit compartiment in bijkomende mate (maximaal 15%) rechtstreeks belegd kunnen worden in de in de voorgaande paragraaf beschreven activaklassen.

 

Het risico hangt nauw samen met de percentages die belegd worden in de verschillende activaklassen. In normale omstandigheden zal de samenstelling van de portefeuille gebaseerd zijn op de volgende wegingen:

 • Aandelen: 25% - 65%
 • Obligaties: 25% - 65%
 • Alternatieve beleggingen*: 0% - 15%
 • Liquiditeiten: 0% - 50%

 

Dit compartiment kan in ruime mate gebruik maken van financiële derivaten en/of een beroep doen op complexere strategieën of instrumenten, zowel met het oog op afdekking (hedging) als voor beleggingsdoeleinden (trading).

 

De totale kosten (excl. taks) gedragen door het absorberende compartiment bedragen 1,925%, wat hoger is dan de kosten gedragen door de geabsorbeerde compartimenten.

 

 • BNP Paribas Portfolio FoF Growth (voorheen Strategy Fund Dynamic)

 

Dit compartiment belegt in ICB's [link naar lexicon] die beleggen op de obligatie- en aandelenmarkten, in geldmarktinstrumenten en in bijkomende mate in andere overdraagbare effecten, in alternatieve beleggingen en in contanten, teneinde een maximaal rendement te behalen, rekening houdend met het genomen risico. Hierbij wordt de nadruk gelegd op een internationale diversificatie van de beleggingen.

Wanneer het beleggen in ICB's tijdelijk niet interessant geacht wordt, zullen de tegoeden van dit compartiment in bijkomende mate (maximaal 15%) rechtstreeks belegd kunnen worden in de in de voorgaande paragraaf beschreven activaklassen.

 

Het risico hangt nauw samen met de percentages die belegd worden in de verschillende activaklassen. In normale omstandigheden zal de samenstelling van de portefeuille gebaseerd zijn op de volgende wegingen:

 • Aandelen: 40% - 90%
 • Obligaties: 0% - 50%
 • Alternatieve beleggingen*: 0% - 15%
 • Liquiditeiten: 0% - 50%

 

Dit compartiment kan in ruime mate gebruik maken van financiële derivaten en/of een beroep doen op complexere strategieën of instrumenten, zowel met het oog op afdekking (hedging) als voor beleggingsdoeleinden (trading).

 

De totale kosten (excl. taks) gedragen door het absorberende compartiment bedragen 1,925%, wat hoger is dan de kosten gedragen door de geabsorbeerde compartimenten.

 

 • BNP Paribas Portfolio FoF High Growth (voorheen Strategy Fund Growth en Strategy Fund Equities)

 

Dit compartiment belegt in ICB's [link naar lexicon] die beleggen op de aandelenmarkten, in geldmarktinstrumenten en in bijkomende mate in andere overdraagbare effecten, in alternatieve beleggingen en in contanten, teneinde een maximaal rendement te behalen, rekening houdend met het genomen risico. Hierbij wordt de nadruk gelegd op een internationale diversificatie van de beleggingen.

 

Wanneer het beleggen in ICB's tijdelijk niet interessant geacht wordt, zullen de tegoeden van dit compartiment in bijkomende mate (maximaal 15%) rechtstreeks belegd kunnen worden in de in de voorgaande paragraaf beschreven activaklassen.

 

Het risico hangt nauw samen met de percentages die belegd worden in de verschillende activaklassen. In normale omstandigheden zal de samenstelling van de portefeuille gebaseerd zijn op de volgende wegingen:

 • Aandelen: 45% - 100%
 • Obligaties: 0% - 25%
 • Alternatieve beleggingen*: 0% - 15%
 • Liquiditeiten: 0% - 50%

 

Dit compartiment kan in ruime mate gebruik maken van financiële derivaten en/of een beroep doen op complexere strategieën of instrumenten, zowel met het oog op afdekking (hedging) als voor beleggingsdoeleinden (trading).

 

De totale kosten (excl. taks) gedragen door het absorberende compartiment bedragen 1,95%, wat hoger is dan de kosten gedragen door de geabsorbeerde compartimenten.

 

* Onder alternatieve beleggingen worden o.m. verstaan beleggingen in deelbewijzen van ICB's van het type “Absolute Return” en in financiële instrumenten waarmee het compartiment een bepaalde blootstelling kan verkrijgen aan de vastgoed- en grondstoffenmarkten.

 

Voor alle info, zie het persbericht dat verschenen is in de financiële pers.

 

 

Compartimenten van de Luxemburgse sicavs BNP Paribas Portfolio FoF, BNP Paribas Portfolio Fund, FUNDQUEST INTERNATIONAL, BNP Paribas L1 en van de Belgische beveks BNP Paribas B Flexible en BNP Paribas B Global

Instapkosten bij een eventuele latere intekening: 2,50%.

Alle intekeningen die worden uitgevoerd via PC banking of Phone banking geven recht op een korting van 20% op de instapkosten.

Geen uitstapkosten.

Taks op beursverrichtingen: 0,50% bij uitstappen, enkel voor kapitalisatieaandelen (maximaal 750 EUR per transactie).

 

Wijzigingen op 11 en 18 juli 2011

 

Fusies van de compartimenten PARVEST en BNP Paribas L1

 

In het kader van de harmonisering van het gamma OPC dat gepromoot wordt door BNP Paribas Fortis en van de stroomlijning van de compartimenten die publiekelijk worden aangeboden, zullen sommige compartimenten van de Luxemburgse sicav PARVEST geabsorbeerd worden, hetzij door een ander compartiment van de sicav PARVEST, hetzij door een compartiment van de Luxemburgse sicav BNP Paribas L1 (afgekort BNPPL1).

 

Deze fusietransacties brengen geen wijzigingen van de beleggingspolitiek met zich mee.

 

Ze zullen gebeuren in twee opeenvolgende stappen waarvan de eerste plaatsvindt op 11.07.2011 en de tweede op 18.07.2011.

 

1. Fusietransacties van 11.07.2011


Orders voor inschrijving, omzetting en terugkoop voor de compartimenten van de geabsorbeerde sicav PARVEST tijdens deze eerste fase zullen aanvaard worden tot 05.07.2011 (behalve voor de orders met betrekking tot het compartiment Absolute Return World Bond (USD), die slechts aanvaard zullen worden tot 04.07.2011). De orders die na deze datum worden ontvangen, zullen geweigerd worden.

Er zijn geen transacties mogelijk voor de absorberende compartimenten van 05.07.2011 tot en met 11.07.2011.

 

 

Geabsorbeerde compartimenten van

PARVEST

Absorberende compartimenten

 

Absolute Return Europe Bond

PARVEST Enhanced Cash 18 Months

Absolute Return World Bond (USD)

BNPPL1 V350

Bond Euro Long Term

BNPPL1 Bond Euro Long Term

Bond Europe High Yield

 • Bond Euro High Yield

Bond World ABS

PARVEST Flexible Bond Europe Corporate

Bond World High Yield

BNPPL1 Bond World High Yield

Enhanced Cash 1 Year

PARVEST Enhanced Cash 6 Months

 

Elke aandeelhouder ontvangt een aantal nieuwe aandelen op basis van een omwisselingsverhouding die op 6 juli berekend wordt door de netto-inventariswaarde (NIW) van de geabsorbeerde aandelen te delen door de NIW van de absorberende aandelen.

 

Mogelijke fiscale impact

 

De absorptie van bepaalde compartimenten die belegd zijn in geldmarktinstrumenten en/of obligaties en die deel uitmaken van deze eerste fase, kan aanleiding geven tot

 • de inhouding van een roerende voorheffing (RV) van 15% (voor Belgische particulieren);
 • of een uitwisseling van gegevens (voor niet-residenten, afkomstig van een andere lidstaat van de Europese Unie).

 

Voor residenten zal de RV worden ingehouden volgens de modaliteiten van het artikel 19 Bis WIB als er meerwaarden gegenereerd zijn:

 • sinds 1 juli 2005 of;
 • sinds de oprichtingsdatum van de sicav of het compartiment als deze datum na 1/7/2005 valt of;
 • sinds de verwervingsdatum voor zover die eveneens na 1/7/2005 valt.

 

 

Wijzigingen op het niveau van de beheerscommissies

 

De beheerscommissies voor de volgende compartimenten zijn gewijzigd:

 

Vermindering van de beheerscommissie

 

 • PARVEST Absolute Return World Bond (USD) geabsorbeerd door BNPP L1 V350

Aandelen van de categorie « Classic »: de beheerscommissie van het absorberende compartiment (0,75%) is lager dan dit van het geabsorbeerde compartiment (0,90% plus prestatiecommissie 10%).

 

 • PARVEST Absolute Return Europe Bond geabsorbeerd door PARVEST Enhanced Cash 18 Months

Aandelen van de categorie « Classic »: de totale commissie van het absorberende compartiment (0,65%) is lager dan dit van het geabsorbeerde compartiment (1,00% plus prestatiecommissie 10%).

 

Verhooging van de beheerscommissie

 

 • PARVEST Bond World ABS geabsorbeerd door PARVEST Flexible Bond Europe Corporate

Catégories « Classic » et « N »: de beheerscommissies van de absorberende compartimenten (0,90%) zijn hoger dan die van het geabsorbeerde compartiment (0,75%).

 

 

2. Fusietransacties van 18.07.2011


Orders voor inschrijving, omzetting en terugkoop voor de compartimenten van de geabsorbeerde sicav PARVEST tijdens deze tweede fase zullen aanvaard worden tot 12.07.2011 (behalve voor de orders met betrekking tot de compartimenten PARVEST Equity Asia ex-Japan, PARVEST Equity China, PARVEST Equity India, PARVEST Equity Turkey en PARVEST Equity World Emerging, die slechts aanvaard zullen worden tot 11.07.2011 om 15u). De orders die na deze datum worden ontvangen, zullen geweigerd worden.

Er zijn geen transacties mogelijk voor de absorberende compartimenten van 12.07.2011 (na 16u) tot en met 18.07.2011.

 

 

Geabsorbeerde compartimenten van

PARVEST

Absorberend compartiment van

BNP Paribas L1

PARVEST Equity Asia ex-Japan

BNPPL1 Equity Best Selection Asia ex-Japan

PARVEST Equity China

BNPPL1 Equity China

PARVEST Equity Euro

BNPPL1 Equity Best Selection Euro

PARVEST Equity Europe Alpha

BNPPL1 Equity Best Selection Europe

PARVEST Equity Europe Emerging

BNPPL1 Equity Europe Emerging

PARVEST Equity Europe Finance

BNPPL1 Equity Europe Finance

PARVEST Equity Europe Growth

BNPPL1 Equity Europe Growth

PARVEST Equity Germany

BNPPL1 Equity Germany

PARVEST Equity Global Brands

BNPPL1 Equity World Consumer Durables

PARVEST Equity India

BNPPL1 Equity India

PARVEST Equity Turkey

BNPPL1 Equity Turkey

PARVEST Equity USA Small Cap

BNPPL1 Equity USA Small Cap

PARVEST Equity World Emerging

BNPPL1 Equity World Emerging

PARVEST Equity World Resources

BNPPL1 Equity World Energy

 

 

Elke aandeelhouder ontvangt een aantal nieuwe aandelen op basis van een omwisselingsverhouding die op 13 juli berekend wordt, door de netto-inventariswaarde (NIW) van de geabsorbeerde aandelen te delen door de NIW van de absorberende aandelen.

Er zijn geen fiscale gevolgen, noch wijzigingen op het vlak van de beheerscommissies voor de fusietransacties van deze tweede fase.

 

Voor alle verdere informatie, raadpleeg het Persbericht dat verschenen is in de financiële pers.

Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen wij u graag naar uw vertrouwde gesprekspartner in uw kantoor van BNP Paribas Fortis. De uitgifteprospectussen, de vereenvoudigde prospectussen, de Belgische bijlagen (voor de buitenlandse ICB's) en de recentste periodieke verslagen van de ICB's die betrokken zijn in deze herschikking, zijn er gratis ter beschikking. De financiële dienst wordt verzorgd door BNP Paribas Fortis.

 

Terug naar het algemeen overzicht