Marktoverzicht

11/10/2016

 

Sommige beleggers rennen naar de uitgang na geruchten over ‘exits' van VK en ECB

 

  • Eurozone: inflatie blijft onder ECB-doelstelling wat geruchten over een afbouw van het inkoopprogramma voorbarig maakt
  • VS: arbeidsmarkt lijkt voldoende sterk voor een renteverhoging door de Fed
  • Valuta's: politieke onzekerheid bepaalt de koersen
  • Wereldwijd: derdekwartaalcijfers van bedrijven kunnen de verwachtingen overtreffen, maar op de langere termijn is er minder ruimte voor meevallers

 

Joost van Leenders, chief economist Multi Asset Solutions-team

 

De markt liet zich de afgelopen week deels door politieke gebeurtenissen leiden. Amerikaans republikeins presidentskandidaat Donald Trump daalde in de opiniepeilingen. Gevolg: de Mexicaanse peso die door de financiële markten vaak als een maatstaf voor de uitkomst van de Amerikaanse verkiezingen wordt gebruikt, ging omhoog. In Europa verzwakte de Britse sterling nog door het vooruitzicht van een harde Brexit.

 

De uitkomst van de Amerikaanse verkiezingen in november kan grote gevolgen hebben voor de wereldwijde markten. De sterk uiteenlopende standpunten van beide kandidaten zaaien twijfel bij beleggers waardoor het spookbeeld van een aantrekkende volatiliteit opdoemt. Wij zien de Brexit-beslissing als een stoorzender voor de Britse groei omdat bedrijven minder investeren door onzekerheid over de uiteindelijk gevolgen.

 

ECB: ‘tapering'-debat is voorbarig

Afgelopen week citeerde Bloomberg enkele officials van de ECB die hadden geopperd dat de ECB haar inkoopprogramma, nog vóór haar QE-programma in maart 2017 afloopt, geleidelijk (in stappen van 10 mld EUR) zou afbouwen. Met die uitlatingen wilde de ECB mogelijk enkel naar de reacties van de markten peilen. Blijken die laatste goed opgewassen tegen het nieuws, dan is de afbouw van het inkoopprogramma (zogeheten ‘tapering') een optie om het schaarsteprobleem op te lossen, vooral voor obligaties die de centrale bank mag kopen op de markt. Vanzelfsprekend reageerden de markten. De rente op staatsobligaties uit de eurozone ging omhoog, al blijft een stijging met slechts 5 tot 7 bp binnen de perken.

 

We verwachten niet dat de ECB haar QE-programma binnenkort al afbouwt. Ten eerste zeiden de door Bloomberg geciteerde officials inderdaad dat de consensus voor een afbouw onder beleidsmakers groeit, maar ze sloten ook niet uit dat het programma tot na de huidige einddatum zou worden voortgezet. Ten tweede stuurde de ECB al snel een e-mail de wereld in met de verklaring dat dit thema bij de raad van bestuur nog niet aan bod was gekomen. Was het de ECB er echt om te doen naar de reactie van de markt te peilen, dan was dat e-mailbericht er niet zo snel gekomen.

 

Ten derde zal de ECB het schaarsteprobleem hoe dan ook moeten aanpakken, want met het huidige tempo van inkopen voor een maandelijks bedrag van 80 mld EUR zou de markt zelfs voor maart 2017 kunnen opdrogen. Ironisch genoeg zorgt de recente stijging van de obligatierente ervoor dat er nu minder obligaties met een rente onder de depositorente van de ECB in omloop zijn. Dat vergroot het aanbod van obligaties die voor aankoop in aanmerking komen. Tot slot zijn de economie, de inflatie en de inflatieverwachtingen volgens ons niet opgewassen tegen een voortijdige afbouw van het programma. Met een kerninflatie van slechts 0,8% jaar op jaar is het inflatiedoel van de ECB van iets minder dan 2% nog lang niet in zicht. De inflatieverwachtingen op de langere termijn staan nu op 1,37% wat amper hoger is dan hun diepterecord van 1,25% (zie grafiek).

 

De discussie over ‘tapering' lijkt dus inderdaad voorbarig. Natuurlijk wordt het programma afgebouwd zodra kwantitatieve versoepeling niet langer nodig blijkt. Vooralsnog kan een afbouw het schaarsteprobleem volgens ons echter niet oplossen en de inflatieverwachtingen zijn te laag om de ECB gerust te stellen.

 

Arbeidsmarktrapport VS houdt Fed op koers voor een renteverhoging

Netto 156.000 extra banen in september was minder dan de markt had verwacht en ook minder dan de afgelopen vier maanden. Toch was het rapport volgens ons niet zo zwak dat het de marktpercepties van het Amerikaanse monetaire beleid kan wijzigen. De waarschijnlijkheid dat de rente in december wordt verhoogd, is recent naar 64% gestegen, al neemt dat cijfer de banencijfers van september nog niet volledig in aanmerking.

 

De werkloosheid steeg licht naar 5,0%, maar dat was aan een hogere participatiegraad te danken wat op zich positief is. Het gemiddelde uurloon is sinds januari 2010 niet meer zo sterk gestegen. Piekt de looninflatie in deze cyclus op een lager niveau doordat bedrijven minder personeel in dienst nemen om hun marges te verdedigen, dan kan dit voor een voorzichtig beleid van de Fed pleiten. Op basis van de huidige cijfers zou de Fed echter bereid moeten zijn om de rente in december te verhogen.

 

Opkomende markten: stabilisatie in China, lagere inflatie in Brazilië

De Chinese economie stabiliseert. De officiële inkoopmanagersindex (PMI) van de maakindustrie verbeterde licht vergeleken met de cijfers van 2015 en begin 2016. De ‘super composite'-index die zowel rekening houdt met de officiële cijfers als die van Markit, maakt al drie maanden op rij pas op de plaats. Dat betekent dat de PMI's zich stabiliseerden op vrij bescheiden niveaus. Het gevaar bestaat dat de economie verzwakt naarmate de sterke monetaire en fiscale stimulansen minder effect sorteren. Dat verdient de nodige aandacht.

 

In Brazilië trekt een aantal indicatoren nu aan. De Braziliaanse real is recent gestegen, terwijl de cyclische voorlopende indicator (CLI) van de OESO fors omhoogging. Huishoudens kampen echter met een dalende werkgelegenheid en lagere lonen, terwijl de kredietcyclus negatief is. De behoefte aan begrotingsdiscipline kan een eventueel herstel eveneens in de weg staan. Er zijn dus volgens ons duidelijk voldoende redenen voor renteverlagingen. De eerste komt er mogelijk al tijdens de volgende monetaire beleidsvergadering op 19 oktober.

 

Redactie afgesloten op 11 oktober 2016.

 

Dit document is uitgegeven en opgesteld door BNP Paribas Asset Management   BNP Paribas Investment Partners (BNPP IP).

 

 

 
Marktoverzicht
Vragen? Neem contact op met uw Fintro-agent

Afdrukke