Wat brengt 2016?

Welke verrassingen heeft 2016 voor ons in petto? Vorig jaar was een spannend beleggingsjaar, maar wat betekent dit voor het nieuwe jaar? Wij vroegen het aan drie eminente specialisten uit eigen huis. Peter De Keyzer, chief economist, Philippe Gijsels, chief strategist, en Marc Eeckhout, senior strategist laten hun licht schijnen over de thema's voor 2016 en de meest waarschijnlijke winnaars en verliezers.

 

 

1. Wat wordt het thema van 2016?

2. Wie worden de winnaars van 2016?

3. Wie worden de winnaars van 2016?

 

 

PDKPGME

 

  Peter De Keyzer                Philippe Gijsels                  Marc Eeckhout

  

 

Wat wordt hét thema van 2016?

 

Peter De Keyzer (PDK): Divergentie in de wereldeconomie wordt het thema van 2016. In de eerste plaats de divergentie tussen de groeilanden en ontwikkelde landen. De groeilanden krijgen af te rekenen met de gevolgen van lagere grondstoffenprijzen, zwakkere groei in China en hogere rentes in de VS. De industrielanden zullen het op dat vlak veel beter doen. Niettemin zullen we ook daar divergentie zien. De Verenigde Staten zitten duidelijk tegen het einde van hun conjunctuurcyclus aan terwijl het herstel in Europa nog maar pas goed begonnen is.

 

Philippe Gijsels (PG): De Fed verhoogde de rente voor het eerst in bijna 10 jaar en zal daar in 2016 waarschijnlijk mee doorgaan. Maar toch zal de rente wereldwijd op extreem lage niveaus blijven. Hét thema voor 2016 blijft dus onveranderd de zoektocht naar rendement. Daarnaast zullen de markten ongetwijfeld heel erg volatiel blijven en blijft de correlatie – de mate waarin activa zoals aandelen, converteerbare obligaties en de USD in dezelfde richting bewegen – bijzonder hoog. Daarom wordt het nieuwe jaar er één met bovengemiddelde uitdagingen voor wie rendabel wil beleggen zonder al te grote risico's te nemen.

De hoge volatiliteit zal evenwel ook een aantal mooie koopopportuniteiten en instapmomenten bieden voor wie zijn huiswerk goed maakt en mentaal gewapend is om op de golven van het marktsentiment te surfen.

 

Marc Eeckhout (ME): Europa en de euro. Het economisch herstel in Europa zet door, met dank aan een sterke binnenlandse vraag, de blijvende steun van de Europese Centrale Bank en een structureel lage olieprijs. De euro en de rentevoeten profiteren van deze gunstige winden. Met alle meevallers vandien voor een aantrekkende arbeidsmarkt, een flink verhoogde kredietverlening enz. Alleen met de inflatie wil het voorlopig niet lukken. Daarvoor zal er bijkomend bespaard en hervormd moeten worden. Landen die hun huiswerk in dit verband al nagenoeg rond hebben, zitten duidelijk in de beste positie. Dankzij de betere economische context kan geïnvesteerd worden in cyclische aandelen die na jaren van onzekerheid tegen aantrekkelijke instapwaarderingen noteren. Ook de ‘value' aandelen zijn na jaren van onderpresteren interessant. Wellicht gaan die meesurfen op het opkomend economisch getij.

 

Wie worden de winnaars van 2016?

 

PDK: In relatieve termen zijn vandaag de Europese landen de winnaars. Het budgettair beleid is er minder strak dan een tijd geleden, de centrale bank heeft opnieuw een verse dosis steunmaatregelen toegediend en de zwakke wisselkoers zal de groei ondersteunen. Kijk voor succesverhalen vooral naar landen als Ierland, Het Verenigd Koninkrijk, Spanje of Nederland. Deze landen hebben gedurende jaren volop hervormd en gesaneerd. Ze staan dus in pole position staan om te profiteren van de maatregelen die de economie moeten stimuleren.

 

PG: Net zoals in 2015 blijven we aandelen verkiezen boven obligaties. De groei van de wereldeconomie blijft redelijk, de winstgroei positief en het beleid van de centrale banken soepel. Daarbij blijven we vooral inzetten op Europa waar de waardering nog een stuk aantrekkelijker is dan in de Verenigde Staten. Een sterke USD, een lage olieprijs en, jawel, de liquiditeiten die de ECB in het systeem blijft pompen, zijn een zegen voor de bedrijfswinsten op het oude continent. Toch mogen in een goed gediversifieerde aandelenportefeuille ook de Verenigde Staten en Japan niet ontbreken. Binnen het aandelencomplex blijven dividendaandelen een goede keuze in de zoektocht naar rendement, zowel voor de defensieve als de meer dynamische profielen.

 

Ook in 2016 blijven we voorlopig de meer mature markten verkiezen boven de groeimarkten. Om de balans te doen overslaan groeit de wereldeconomie nog steeds niet sterk genoeg. We zagen al in 2015 dat een sterke dollar en een stijgende rente in de V.S. geen gunstige voedingsbodem bieden voor de groeimarkten. Selectiviteit blijft dus geboden. We zoeken landen met een politiek positief hervormingsmomentum die profiteren van een daling van de grondstoffenprijzen. Een land dat zeer goed voldoet aan beide criteria is bijvoorbeeld India.

 

De grootste marktopportuniteit komt er evenwel als de Chinese economie, de grondstoffen en de cyclische waarden uitbodemen. Die horen allemaal tot éénzelfde markt, die de investeerders momenteel helemaal negeren. Zodra er nog maar een minimale hoeveelheid beleggingsgeld die richting uit stroomt, worden de koersbewegingen spectaculair. Vraag blijft of dit een verhaal al in 2016 al aan de orde is. De waarderingen voor wat we dan maar het cyclische complex zullen noemen, zijn vanuit een historisch perspectief al aantrekkelijk. Maar het marktmomentum zit nog zwaar tegen. We willen toch eerst wat uitbodeming zien voordat we aan instappen denken. De ervaring leert immers dat je beter niet grijpt naar vallende messen.

 

ME: Duurzame thema's zijn beloftevol. Ethisch beleggen is in. Steeds meer landen, bedrijven en beleggers hebben de laatste jaren meer aandacht gekregen voor dit thema. We kunnen er niet omheen dat de planeet het niet zo goed stelt. De klimaatconferentie in Parijs biedt eindelijk perspectief maar er is nog enorm veel werk aan de winkel. Heel wat bedrijven uit allerlei sectoren spelen hierop in met de ontwikkeling van energie-efficiënte oplossingen, hernieuwbare energie en tal van andere innovaties. Stuk voor stuk biedt dat interessante beleggingsmogelijkheden.

  

Wie worden de verliezers van 2016?

 

PDK: Grondstoffenproducenten zullen het nog een tijdlang moeilijk hebben. Ook de groeimarkten die hadden gerekend op een eeuwigdurende sterke Chinese groei zullen te lijden hebben. 2016 wordt vooral moeilijk voor landen die de beide elementen, grondstoffenproductie en groeilandeconomie, combineren. Zwakkere groei, oplopende begrotingsproblemen en allicht politieke instabiliteit zullen hun deel zijn. Landen als bijvoorbeeld Brazilië zullen het wat dat betreft moeilijk hebben. Een land als Mexico, dat veel minder grondstofgevoelig is en van dichterbij betrokken bij de Amerikaanse economie, zal het in dat verband veel beter doen.

 

PG: De kortetermijnrentes zullen in Europa nog een hele tijd tegen het nulpunt blijven hangen. Als de inflatie nog maar een beetje begint op te lopen, is (te veel) cash aanhouden, de zekerste manier om spaargelden te ontwaarden. De inflatie eet immers ieder jaar een stukje weg. Een spaarder wordt zodoende bijna gedwongen om te beleggen. De keerzijde van het verhaal is dat op die manier de meer risicovolle beleggingen, alhoewel ze volatiel kunnen en zullen zijn, goed ondersteund blijven. Het komt er dus op aan om tegen redelijke niveaus rendement te vinden en bubbels te vermijden. Ook de langetermijnrentes blijven extreem laag. Daarom zien we weinig heil in overheidspapier, vooral als het een (te) lange looptijd heeft want dan wordt het rendement te laag voor het renterisico dat u neemt, het risico dus dat de rente plots tóch zou gaan stijgen.

 

ME: De globalisering en de technologische vooruitgang van de wereldeconomie zorgen voor meer concurrentie. Tal van gevestigde bedrijven moeten het opnemen tegen nieuwe uitdagers die vaak opereren in een omgeving met minder strenge regelgeving. Kleine wendbare bedrijven met een slim business-model bedreigen de gevestigde namen. Denk maar aan Uber in de transportsector, Airbnb in de hotelsector of Netflix in de mediasector. Op maar enkele jaren evolueren die van agressieve runner up tot mainstream met een megakapitalisatie. Aan de grote bedrijven om daar een gevat antwoord op te geven met innovatie, een aangepaste prijspolitiek enz. Een deel gevestigde bedrijven zal er ongetwijfeld in slagen om zich aan te passen en er zelfs sterker uit te komen. De rest ondergaat onherroepelijk de gevolgen en raakt hopeloos achterop. Voorbeelden als Nokia tonen aan hoe snel het kan gaan. Voor de belegger is het belangrijk in te zetten op de juiste bedrijven in een oordeelkundige spreiding over sectoren en regio's.