Dé ontdekking van de vakantie: de functionaliteit 'Uw portefeuille analyseren' binnen PC banking

Thuisgekomen van op reis, de leestips van Peter De Keyzer en Philippe Gijsels gevolgd en er een boost van enthousiasme aan overgehouden, … op zo'n moment wil een mens graag zijn bureau en pc opruimen, achterstallige administratie inhalen en … de prestaties van zijn beleggingen bekijken. Tijd dus om PC banking naar voor te halen op uw computer en wat extra beleggingsvaardigheid op te doen. Horizon legt uit hoe u op een regenachtige vakantiedag uw portefeuille kunt analyseren: van de grote lijnen tot de kleinste details.

 

Uw portefeuille analyseren

Meten is weten. Dat telt zeer zeker voor beleggingen. Die moet u op geregelde tijdstippen tegen het licht houden vanuit volgende vragen:

  • hoe doet mijn portefeuille het?
  • hoe is de samenstelling (spreiding over activaklassen, …)?
  • wat is het globale risico?
  • wat is het globale rendement?
  • hoe scoort mijn rendement in vergelijking met de referentieportefeuille die de bank aanraadt voor mijn beleggersprofiel?

   

  Als u dat handmatig zou moeten doen of met behulp van een spreadsheet, dan bent u daar elke keer uren mee zoet. Maar de rekenklus en zelfs de interpretatie besteedt u gewoon uit aan … PC banking en de functie 'Uw portefeuille analyseren'.

   

  Eerst moet u uiteraard aanduiden wat PC banking moet analyseren. PC banking neemt in zijn berekeningen mee: alle effectenrekeningen, andere tegoeden en eventueel zelfs een bedrag aan liquiditeiten (spaarboekjes enz.) dat u op eigen initiatief toevoegt. Met een kunstgreep kunt u zelfs beleggingen bij andere banken in uw analyse opnemen.

   

  De functie 'Uw portefeuille analyseren' levert u in een oogwenk analyses en grafieken van onder meer:

  • het (theoretisch) rendement van uw beleggingen,
  • de spreiding van uw beleggingen over activaklassen, valuta en sectoren,
  • het genomen risico.

   

  Daarnaast kunt u nagaan of de samenstelling van uw portefeuille en uw beleggingsstrategie nog steeds overeenstemmen met het beleggersprofiel dat wij voor u vastlegden en bewaren in onze bestanden. Maar u kunt evengoed 'matchen' met elk ander profiel.

   

  Van het grote beeld naar de belangrijke details

  Het scherm 'synthese' levert u het globaal overzicht voor een snelle totaalindruk. Maar op een vakantiedag hebt u uiteraard even meer tijd waardoor u beslist eens moet doorklikken naar de detailschermen:

  • 'prestatie';
  • 'risico' (met o.a. een bijzonder interessante Value at Risk-berekening over 1 jaar). Over risico en dan meer bepaald over volatiliteit als indicator van risico, leest u meer in onze rubriek Geletterde mensen;
  • 'spreiding' met de verdeling per devies, per regio, per sector, per valutazone, per vervaldata, enz.
   Heel nuttig is bijv. de informatie over de activaklassen waarin u 'onderwogen' dan wel 'overwogen' bent.
   Ook heel leerzaam: de vergelijking tussen de effectieve samenstelling van uw portefeuille en de ideale samenstelling van de referentieportefeuille;
  • 'exposure'. In dit tabblad leest u o.a. de procentuele afwijking af die de activaklassen in uw portefeuille hebben tegenover de referentieportefeuille. Dit scherm betekent voor veel beleggers het sein om de handen uit de mouwen te steken.

   

  De PC banking functionaliteit 'Uw portefeuille analyseren' levert elke belegger een goudmijn aan informatie. En net als in elke mijn bestaat het gevaar dat u verdwaalt of achter de foute goudader aan gaat. Maar geen nood. U kunt uw analyse(s) bewaren, afdrukken en aan uw adviseur bezorgen die ze graag punt voor punt met u zal doornemen. Want het is natuurlijk wel belangrijk dat uw geld hard aan het werk blijft, ook als u zelf met vakantie bent.