Duurzaam beleggen

Duurzame beleggingsformules zijn een eerder nieuwe trend. Getuige de verwarrende veelheid aan benamingen: SRI (Socially Responsible Investments), MVB (Maatschappelijk Verantwoord Beleggen) en nu ook Impact Investing. Maar de beleggers pikten het aanbod snel op. Alleen al bij onze bank verdubbelden de inlagen in duurzame beleggingen. Het bedrag aan nieuwe SRI-beleggingen vervijfvoudigde zelfs tegenover het jaar voordien.

 

Opmerkelijke cijfers toch. Vandaar de vraag: 'wat is Impact Investing?' Impact Investing staat voor investeren in een bedrijf of reeks van bedrijven die naast financieel rendement, ook nadrukkelijk een maatschappelijke (meer-)waarde nastreven. Die kan verschillende vormen aannemen: een schoner milieu, een grotere tewerkstelling, een rechtvaardiger verdeling van inkomsten, een zorgvuldiger omgaan met grondstoffen en noem maar op. Uiteraard streven die ondernemingen winst na - zij werken immers binnen dezelfde economische logica als alle bedrijven - maar daarnaast willen zij ook de wereld verbeteren.

 

Steeds meer beleggers zijn gewonnen voor die dubbele invalshoek: én geld verdienen én werk maken van een betere wereld. Daartoe willen zij alvast een deel van hun kapitaal verantwoord onderbrengen bij betrouwbare ondernemingen. Ook hier gaat de voorkeur naar vormen van gemeenschappelijk duurzaam beleggen. Begrijpelijk: bij het screenen van ondernemingen die in aanmerking komen, is financiële duurzaamheid de eerste vereiste. De beoordeling daarvan is specialistenwerk. Als u het ons vraagt: Impact Investing is allerminst een hype of de next big thing maar een trend die steeds belangrijker zal worden. Omdat het naast financieel rendement ook werk maakt van positieve, meetbare effecten op sociaal en milieugebied.

 

terug naar de trends