Geletterde mensen: asset allocatie

Horizon bekijkt geregeld een woord, een begrip, … uit de beleggingswereld en ontdoet het van onnodige geheimtaal. Vandaag hebben we het over allocation asset allocation

 

Spreiden, spreiden en nog eens spreiden

Spreiden is dé regel nr. 1 voor beginnende en ervaren beleggers. En wie zegt spreiden, zegt kiezen. Dat brengt ons meteen bij het geletterde woord van deze maand: asset allocatie of de meer courantere Engelse benaming: asset allocation

 

Met asset allocatie bedoelt men het verdelen van een investering over verschillende (soorten) effecten en sectoren. Het is daarom de belangrijkste stap bij de uitbouw van een portefeuille en ook naderhand blijft het een constant aandachtspunt, want de markt blijft voortdurend in beweging. Wat pakweg een jaar geleden nog een uitstekende sector leek om in te investeren, kan nu alweer in het verliezende kamp zitten. Wie dat liever niet voortdurend en van kortbij opvolgt, kan daarom beter kiezen voor een fonds met een uitgebreide spreiding in zijn asset allocation. Dergelijke fondsen maken trouwens een onderscheid tussen de zgn.strategische asset allocatie en de tactische asset allocatie.

 

  • De strategische asset allocatie zet de lijnen uit die het fonds voor de lange termijn zal respecteren. Zo kan het beslissen om voor 90% van de geïnvesteerde middelen een strategische allocatie van 50% aandelen en 50% obligaties te respecteren. Die strategische allocatie bepaalt in grote mate het risicoprofiel van de portefeuille en moet uiteraard matchen met uw persoonlijk risicoprofiel als belegger. De strategische allocatie van 50% aandelen en 50% obligaties hanteert een ‘balanced' profiel en richt zich dus bij voorkeur tot een neutraal beleggingsprofiel
  • De tactische allocatie daarentegen hanteert een veel kortere tijdshorizon. Zij maakt het voor de beheerder van het fonds mogelijk om voor een kleiner onderdeel, bijv. 10% van de geïnvesteerde middelen, en voor kortere termijn het beleggingsbeleid te nuanceren en van kortbij in te spelen op opportuniteiten in de markt. In deze periode van lagere rentevoeten voor vastrentende waarden is volgende opzet dus denkbaar:
    • voor 90% van de portefeuille (50% aandelen+ 50% vastrentend);
    • voor 10% van de portefeuille (100% aandelen).

 

Let wel: de strategische asset allocatie, zeg maar: de ruggengraat van de portefeuille, is op termijn veel doorslaggevender voor het effectieve rendement. Bekijk daarom met veel aandacht de strategische asset allocatie van een fonds waar u interesse voor heeft. U vindt daarvoor alle elementen in de verplichte documentatie met o.a. de Essentiële beleggersinformatie en zeker in het volledige prospectus. Even oefenen met een (louter theoretisch) voorbeeld?

 

  • Het fonds ‘Hypothetical US Balanced Allocation' heeft een neutrale allocatie met 50% aandelen en 50% vastrentend en opteert voor een gelijke opdeling tussen Amerikaanse waarden enerzijds en 50% waarden buiten de USA. Maximaal mag een individuele waarde slechts 2% van de portefeuille beslaan. In het licht daarvan telt de portefeuille ruim 600 posities. Er wordt gestreefd naar een oordeelkundige spreiding tussen sectoren en regio. De beheerder streeft niet zozeer naar uitgesproken rendementen op een klein aantal effecten maar naar een gemiddeld rendement op het merendeel van de posities.

 

Vermits u enkel belegt in formules die u echt begrijpt, is het belangrijk dat u aan de hand van beschrijvingen als hierboven een heel duidelijk beeld krijgt van de belegging waarin u wilt investeren. Bij de geringste twijfel moet u beslist verdere uitleg vragen aan uw adviseur.