Vierde pijler: vrij beleggen

 

De Belgische pensioenen horen beslist niet tot de Europese top, verre van zelfs. En dus zou armoede op hogere leeftijd een groot probleem moeten zijn in ons land. Zonder dit fenomeen te willen onderschatten, lijkt dat probleem evenwel nog mee te vallen. Daarvoor is er maar één verklaring: de gemiddelde Belg heeft buiten fiscaliteit enz. voldoende beleggingsreserves opgebouwd om ook met een minder goed pensioen rond te komen. Daar zit natuurlijk het bezit van een eigen huis voor veel tussen. Los daarvan is ook de vierde pijler - de pijler die het vrije beleggen in obligaties, aandelen, fondsen, spaarboekjes enz. groepeert - een ongemeen belangrijke pijler.

 

Het probleem met de vierde pijler is evenwel dat die in de praktijk maar weinig doelgericht of homogeen is. Mensen beleggen in de eerste plaats omdat ze wat geld te beleggen hebben, niet omdat dit past in een doelgerichte strategie.

Het voordeel van doelgericht beleggen naar bijv. een extra inkomen bij pensioen, is dat deze doelgerichtheid de structuur van de inspanning, de keuze van de beleggingen en de tijdshorizon veel beter aflijnt. Met alle voordelen vandien.

 

Flexinvest levert de bouwblokken van een goed pensioen

Met Flexinvest kunt u met zelfs bescheiden, maandelijkse bedragen – al vanaf 30 EUR per maand!– fracties van deelbewijzen van Instellingen voor collectieve belegging (ICB's) kopen. Door zijn onbeperkte looptijd kunt u een Flexinvest heel makkelijk inzetten voor doelen op heel lange termijn. Voor jonge mensen mag u dan denken aan bijv. een studiefonds op 20 jaar voor een pasgeboren (klein-)kind, aan een een aanvullend inkomen voor uw pensioen enz. Bij de opening van een Flexinvest kiest u vrij:

 

 • hoe vaak u zult storten: maandelijks, om de twee maanden, om de drie maanden, halfjaarlijks of jaarlijks;
 • hoeveel u zult storten: dat kan dus al vanaf 30 EUR per storting.
 • waarin u zult storten: een sicav, een gespecialiseerd compartiment enz.

 

Laat de tijd het werk doen

Hoe korter uw beleggingshorizon, zeg maar: hoe korter de tijd dat u het geld kunt missen voor onmiddellijk gebruik, hoe voorzichtiger de gekozen beleggingen moeten omgaan met risico. Voor extreem-lange beleggingshorizonten, denk bijvoorbeeld aan de 40-jarige die spaart voor een extra-pensioeninkomen op 67 jaar, mag de risico/rendement-balans rustig iets meer richting 'risico' uitschuiven. De boven- en ondergrens worden uiteraard bepaald door uw beleggersprofiel.

 

Waarin moet uw Flexinvest beleggen?

Uiteraard is Flexinvest 'enkel' een 'voertuig' dat met een maximum aan comfort gelden deponeert in een doelbeleggingsfonds. Dat doet de vraag rijzen welk doelbeleggingsfonds het beste in aanmerking komt binnen enerzijds uw beleggersprofiel en anderzijds de extreem lange beleggingshorizon die het vrije pensioenbeleggen voor de meeste mensen heeft. Uiteraard kunt u deze vraag het beste bespreken met de beleggingsspecialist in uw kantoor. Horizon kan enkel de grote lijnen uittekenen. Maar de kans is groot dat uw adviseur een globaal en kant en klaar beleggingsfonds adviseert. Daar zijn een aantal goede redenen voor:

 

 • in globale beleggingsfondsen zit het hele beleggingsaanbod: aandelen, obligaties, liquide middelen, alternatieve beleggingen zoals vastgoed enz. Door deze grote diversificatie spreidt u het risico;
 • zij worden actief beheerd. De specialisten volgen de best presterende aanbiedingen in de best presterende regio's;
 • de scope is Europees of wereldwijd. Niet alle economieën evolueren met dezelfde snelheid. Op een ogenblik dat Amerikaanse aandelen het goed doen, kunnen bijv. Europese aandelen het veel minder goed doen. Dankzij het actief beheer kan geswitcht worden naar de best presterende regio's;

   

Haal al uw eerste winst van 2016 door
nu uw beleggingen slim te transfereren

 

Aanbod 1: Breng uw beleggingen over en krijg 1% van de totale waarde met een maximum van 10.000 euro.

Breng vóór 31 december 2015 uw beleggingen over naar BNP Paribas Fortis en:

 • krijg 1% van de totale waarde met een maximum van 10.000 euro en;
 • krijg ook de transferkosten terugbetaald met een maximum van 600 euro.

Lees alle info op www.bnpparibasfortis.be/ikverhuis

 

 

Aanbod 2: Breng uw pensioenspaarfonds over en krijg 80 euro. Breng vóór 31 januari 2016 uw pensioenspaarfonds over naar BNP Paribas Fortis en krijg:

 • 80 euro gestort op uw rekening en;
 • alle transferkosten terugbetaald

 

Lees alle info op www.bnpparibasfortis.be/ikverhuis