Zet de tijd aan het werk voor een beter pensioen

 

De Belgische pensioenen horen beslist niet tot de Europese top, verre van zelfs. En dus zou armoede op hogere leeftijd een groot probleem moeten zijn in ons land. Zonder dit fenomeen te willen onderschatten, lijkt dat probleem evenwel nog mee te vallen. Daarvoor is er maar één verklaring: de gemiddelde Belg heeft voldoende beleggingsreserves opgebouwd om ook met een minder goed pensioen rond te komen. Daar zit natuurlijk het bezit van een eigen huis voor veel tussen.

 

Los daarvan is ook de vierde pijler - de pijler die het vrije beleggen in obligaties, aandelen, fondsen, spaarboekjes enz. groepeert - een ongemeen belangrijke pijler.

 

Het probleem met de vierde pijler is evenwel dat die in de praktijk maar weinig doelgericht of homogeen is. Mensen beleggen in de eerste plaats omdat ze wat geld te beleggen hebben, niet omdat dit past in een doelgerichte strategie.


Het voordeel van doelgericht beleggen, bijv. voor een extra inkomen naast het pensioen, is dat de inspanning zo structuur krijgt, zowel de keuze van de beleggingen als de tijdshorizon zijn zo veel beter afgelijnd. En dat heeft niets dan voordelen.

 

Flexinvest levert de bouwblokken van een goed pensioen

Met Flexinvest kunt u met zelfs bescheiden, maandelijkse bedragen – al vanaf 30 EUR per maand! – een stukje van een deelbewijs van een of meerdere Instellingen voor collectieve belegging (ICB's) kopen. Door de onbeperkte looptijd kunt u een Flexinvest heel makkelijk inzetten voor doelen op heel lange termijn. Voor jonge mensen mag u dan denken aan bijv. een studiefonds op 20 jaar voor een pasgeboren (klein-)kind of aan een aanvullend inkomen voor uw pensioen. Bij de opening van een Flexinvest kiest u vrij:

 

  • hoe vaak u zult storten: maandelijks, om de twee maanden, om de drie maanden, halfjaarlijks of jaarlijks;
  • hoeveel u zult storten: dat kan dus al vanaf 30 EUR per storting;
  • waarin u zult storten: een bevek, een gespecialiseerd compartiment enz.

 

Laat de tijd het werk doen

Hoe korter uw beleggingshorizon - of hoe korter de tijd dat u het geld kunt missen voor onmiddellijk gebruik - hoe voorzichtiger de gekozen beleggingen moeten omgaan met risico. Voor een extreem lange beleggingshorizon, denk bijvoorbeeld aan de 40-jarige die spaart voor een extra-pensioeninkomen op 67 jaar, mag de risico/rendement-balans rustig iets meer richting 'risico' uitschuiven. De boven- en ondergrens worden uiteraard bepaald door uw beleggersprofiel.

 

Waarin moet uw Flexinvest beleggen?

Uiteraard is Flexinvest ‘enkel' een ‘voertuig' dat met een maximum aan comfort geld deponeert in een beleggingsfonds.


Dat doet de vraag rijzen welk beleggingsfonds het beste in aanmerking komt binnen enerzijds uw beleggersprofiel en anderzijds de extreem lange beleggingshorizon die het vrije pensioenbeleggen voor de meeste mensen heeft.


De kans is groot dat uw adviseur een globaal en kant en klaar beleggingsfonds adviseert. Daar zijn een aantal goede redenen voor: 

 

  • in globale beleggingsfondsen zit het hele beleggingsaanbod: aandelen, obligaties, liquide middelen, alternatieve beleggingen zoals vastgoed enz. Door deze grote diversificatie spreidt u het risico;
  • zij worden actief beheerd. De specialisten volgen de best presterende aanbiedingen in de best presterende regio's;
  • de scope is Europees of wereldwijd. Niet alle economieën evolueren met dezelfde snelheid. Op een ogenblik dat Amerikaanse aandelen het goed doen, kunnen bijv. Europese aandelen het veel minder goed doen. Dankzij het actief beheer kan geswitcht worden naar de best presterende regio's