Nuttige info

 

Tarieven van kracht (voor wijzigingen vatbaar)

voor rekeningen en kaarten voor privégebruik.

 

 

 

 

 

 

 

Overzicht van de huidige rentevoeten van onze spaarproducten.

 

 

Fintro bundelde alle kosten van ICB's, beursorders, kasbons, beleggingsverzekeringen en de Effectenrekening - samen met eventuele kortingen - in een folder.

 

 

Deze algemene voorwaarden vormen het contractuele kader tussen

Fintro en haar klanten voor het verlenen van beleggingsdiensten.

 

 
  mijnwoning

 

 

Dit document geeft u informatie over ons orderuitvoeringsbeleid en procedures in overeenstemming met de Richtlijn betreffende Markten voor Financiële Instrumenten (“MiFID”)