Fondsen

Fondsen
Fondsen

Officieel heten ze Instellingen voor collectieve belegging in effecten (ICBE's). Gemakshalve worden ze beleggingsfondsen (of ICB's) genoemd. Het zijn structuren die zorgen voor het collectieve beheer van kapitaal dat beleggers aanbrengen. ICBE's zijn instellingen voor collectieve belegging in effecten die aan de voorwaarden van de richtlijn 2009/65 voldoen.

Beleggingsfondsen zamelen kapitaal in en beleggen dit op collectieve wijze in effecten. De bekendste beleggingsfondsen zijn beleggingsvennootschappen met veranderlijk kapitaal (bevek) en gemeenschappelijke beleggingsfondsen (GBF).

Een dakfonds is een fonds dat zijn portefeuille in andere fondsen belegt. De compartimenten zijn als het ware afzonderlijke "onderliggende fondsen" met een eigen beleggingsbeleid en maken deel uit van eenzelfde juridische structuur (een bevek bv.).

 

Flexinvest : start met beleggen vanaf 30 EUR per maand
 

Hoe aanvragen?

Zoek een agentschapZoek een agentschap