Krediet voor duurzame investeringen

Duurzaamheid gaat om de levenskwaliteit in een samenleving: economisch, sociaal en ecologisch. De agrarische sector kan daarbij een voortrekkersrol spelen. Met het oog daarop ondersteunt Fintro uw duurzame investeringen met een aantrekkelijk krediet op maat.

Duurzame investeringen voor:

  • schaalvergroting en/of uitbreiding van bedrijfsactiviteiten;
  • aanpassing van het bedrijf aan de strengere normen voor voedselveiligheid, traceerbaarheid, waterzuivering …;
  • verbetering van de productiekwaliteit dankzij betere grondstoffen of innovatieve apparatuur;
  • de verbetering van het dierenwelzijn;
  • de omschakeling naar een alternatieve vorm van landbouwuitbating;
  • investeringen in hernieuwbare energie met zonnepanelen of een warmtekrachtkoppeling;
  • ...

 

Duurzame investeringen zijn maatwerk. Maak dus zeker een afspraak met uw Fintro-agent en vertel hem uw plan.
 

Hoe aanvragen?

Zoek een agentschapZoek een agentschap

Alle details van dit product afdrukken