Ik ben kandidaat-arts

U bent net afgestudeerd. De universiteit is een afgesloten hoofdstuk. Maar naargelang de specialiteit die u hebt gekozen, moet u nog een aantal jaren stage lopen. De stageduur voor een huisarts, radioloog, psychiater ... kan sterk verschillen. Misschien gaat u rechtstreeks samenwerken met een arts in zijn praktijk of in een ziekenhuis, een medisch huis ... Elke situatie houdt andere keuzes in qua financieel beheer.

Ā 

Uw statuut zal ook afhangen van al die keuzes, ook al genieten de meeste artsen in opleiding sinds 2009 het statuut van loontrekkende. Of u loontrekkende of zelfstandige bent, heeft niet alleen gevolgen voor uw sociale zekerheid, belastingen ... en administratieve formaliteiten, maar ook voor uw bankzaken.