Context van de pensioenen in België

Onbekommerd genieten van uw pensioen zonder u iets te moeten ontzeggen, het is mogelijk. Maar het vereist wel dat u gebruik maakt van alle formules die bijdragen tot een comfortabel pensioeninkomen. Bovendien kunt u daar het beste vroeg genoeg mee beginnen.
 

Hoe zien de pensioenvoorzieningen in ons land er uit?

 

Een stelsel met 4 pijlers

 

Uw pensioeninkomen kan afkomstig zijn uit vier verschillende bronnen.

 

1ste pijler : mijn wettelijk pensioen. Dat hangt af van mijn

 

  • beroepscategorie: ambtenaar, loontrekkende of zelfstandige;
  • het aantal jaren dat ik werkte;
  • de leeftijd waarop ik met pensioen ga;
  • niveau van inkomen;
  • gezinssituatie.

   

  2de pijler : mijn aanvullend pensioen of groepsverzekering

   

  • afhankelijk van mijn beroepssituatie;
  • betaald door de werkgever of in het kader van mijn beroepsactiviteiten;
  • op vervaldag gestort in de vorm van een kapitaal of een rente.

   

  3de pijler : mijn individueel pensioensparen met fiscaal voordeel

   

  • een mooi aanvullend kapitaal met het oog op later;
  • ik betaal minder belastingen;
  • ik kan de voordelen ‘pensioensparen' en ‘langetermijnsparen' combineren;
  • ik kies tussen de veiligheid van een pensioenverzekering of het potentieel hoger rendement van een fonds in het kader van pensioensparen.

   

  4de pijler : mijn vrij pensioensparen

   

  • een welgekomen extra voor later;
  • zo dicht u finaal de terugval in inkomen tegenover het laatst verdiende loon.

   

 
 

Enkele cijfers

 

 • Het gemiddeld wettelijk pensioen in België is 1.220 EUR : 
  • 1.776 EUR Voor een ambtenaar;
  • 1.126 EUR voor een loontrekkende;
  • 814 EUR voor een zelfstandige; 

 

 • Het wettelijk pensioen volstaat niet om uw levensniveau te behouden op hetzelfde peil. 

 

          Gemiddeld Pensioeninkomen

 

 • Bovendien zorgt het repartitiestelsel voor extra grote druk op de 1ste pijler                   

 

                   Actieve bevolking : gepensioneerden