Doen voor een beter pensioen

Ga voor een pensioen zonder zorgen.

 

Uw wettelijk pensioen volstaat niet altijd om uw levensstandaard op peil te houden. Veelal ligt het een pak lager dan uw laatste loon. Met een aanvullend werkgeverspensioen kunt u uw inkomstenverlies slechts voor een deel opvangen.

 

Gelukkig kunt u zelf de touwtjes in handen nemen.

 

Dankzij pensioensparen met een fiscaal voordeel kunt u via ons pensioenfonds Metropolitan-Rentastro, een mooi kapitaal ophalen, dat u kunt aanvullen met een spaarproduct op lange termijn. Tenslotte kunt u uw pensioenspaarpot verder vermeerderen met beleggingen zonder fiscaal voordeel. Vraag advies aan uw Fintro-agent.

Pensioensparen met Metropolitan-Rentastro

Hoeveel mag ik sparen?

940 euro (inkomstenjaar 2014, aanslagjaar 2015) per belastingplichtige. Bent u geen belastingen verschuldigd, dan levert pensioensparen geen fiscaal voordeel op.

Hoe groot is mijn fiscaal voordeel?

  • U geniet een belastingvoordeel van 30%. Dit voordeel mag u nog verhogen met de gemeentetaks.
  • U investeert het maximale bedrag van 940 euro (inkomstenjaar 2014, aanslagjaar 2015)? Dat is goed voor een direct belastingvoordeel van 282 euro plus gemeentetaks.

Word ik achteraf ook belast?

Voor contracten aangegaan vóór de leeftijd van 55 jaar betaalt u op de leeftijd van 60 jaar een eenmalige bevrijdende taks. Deze wordt berekend op de netto-stortingen (exclusief de instapkosten) die tegen 4,75% (6,25% voor stortingen tot 1991) per jaar gekapitaliseerd worden.

U kunt ook na de inhouding van deze taks uw stortingen voortzetten en van het belastingvoordeel blijven genieten. U kunt hiervan genieten tot en met het inkomstenjaar waarin u uw 64ste verjaardag viert zonder hierop nog te worden belast.

Met welke formules kan ik sparen?

U kunt kiezen tussen een pensioenspaarfonds (3 strategieën beschikbaar) en een pensioenspaarverzekering.

 

  • Het pensioenspaarfonds
Metropolitan Rentastro "Stability", Metropolitan Rentastro "Balanced", Metropolitan Rentastro "Growth" zijn erkende Belgische pensioenspaarfondsen in euro.

Elk fonds hanteert een andere verhouding tussen aandelen en obligaties: meer obligaties in Stability, meer aandelen in Growth. Balanced gaat uit van 50% obligaties en 50% aandelen.

U kunt naarmate uw pensioen dichterbij komt gratis overschakelen naar een pensioenspaarfonds met een voorzichtigere strategie.

 

  • De pensioenspaarverzekering
De pensioenspaarverzekering zorgt voor de geleidelijke opbouw van een mooi pensioenkapitaal. In tegenstelling tot het pensioenspaarfonds kent u bij de pensioenspaarverzekering wel de minimale opbrengst van uw pensioenspaarinspanningen.

Elke netto  premie wordt belegd aan een vooraf gekend tarief, van toepassing op het moment van storting. Op die manier garandeert elke storting een deel van het eindkapitaal. De som van deze delen vormt het kapitaal dat u bij het einde wordt uitbetaald. Jaarlijks kan een winstdeling toegekend worden die uw eindkapitaal verhoogt, die afhangt van de resultaten van AG Insurance en de economische conjunctuur.

Langetermijnsparen

Hoeveel mag ik sparen?

Tot 2.260 euro (inkomstenjaar 2014, aanslagjaar 2015) per belastingplichtige en naargelang uw beroepsinkomen.

Hoe groot is mijn fiscaal voordeel?

U geniet een belastingvoordeel van 30% op de gestorte premies. Dit voordeel mag u nog verhogen met de gemeentetaks.

Dat is goed voor een belastingvoordeel van 678 EUR (inkomstenjaar 2014, aanslagjaar 2015).

Opgelet! Om dit fiscale voordeel te genieten voor uw inkomsten van 2014, dient u op het pensioensparen in te tekenen vóór 31/12/2014.

Word ik achteraf ook belast?

Volgens de huidige fiscale wetgeving wordt het kapitaal belast tegen een gunstig belastingtarief, dit via de personenbelasting of door middel van de taks op het langetermijnsparen. De winstdelingen worden niet belast.

Met welke formules kan ik sparen?

 

Neem contact met uw Fintro-agent om de formule die past voor u te vinden.

Vrij sparen

U vindt het belangrijk om uw pensioenpotje verder te spijzen met beleggingen zonder fiscaal voordeel? U hebt overschot van gelijk.  Houd wel uw beleggingshorizon, de periode waarin u kunt beleggen, in de gaten:
  • Uw pensioen is nog niet voor morgen? U hebt nog een vrij lange beleggingshorizon? Dan kunt u kiezen voor meer risicovolle beleggingen met een hoger opbrengstpotentieel.
  • Uw pensioen nadert en uw beleggingshorizon kort in? Dan zijn meer conservatieve beleggingen interessant.

 

 

Hoeveel mag ik sparen?

Onbeperkt.

Geïnteresseerd?

Neem contact op met uw Fintro-agent.

 
Doen voor een beter pensioen
 
Vragen? Neem contact op met uw Fintro-agent   

Afdrukken

Folder met pensioen (pdf)