De begunstigde bedrijven hebben de zekerheid de voordelen van de EIB-steun te genieten en worden hierover geïnformeerd via vermelding in de krediet/leasing overeenkomst.