Bankwaarborg

Vraagt een zakenpartner bijkomend om een garantie of een borgstelling ? Geen probleem. We staan aan uw zijde.

Wat is de Bankwaarborg?

De Bankwaarborg is een borgstelling die uw werkingsmiddelen intact laat. In plaats van een grote som geld uit uw eigen vermogen te blokkeren, vraagt u dat aan uw bank.

Voordelen

  • Vrijheid: uw eigen middelen blijven altijd beschikbaar.
  • Zekerheid: de garantie tegenover uw partner is ijzersterk dankzij onze inbreng.
 

Hoe aanvragen?

Zoek een agentschapZoek een agentschap
  

 

Ontdek in detail

Merkt u ook dat leveranciers steeds vaker zekerheden vragen bij het afsluiten van contracten? Dat is begrijpelijk, maar het legt wél een last op uw financiële middelen. Want geld dat u als borg stelt, blijft een hele tijd onbeschikbaar. U kunt het dus niet gebruiken om kosten of lonen te betalen.

 

Om aan uw behoeften te voldoen hebben we de Bankgarantie ontwikkeld. We kennen u een kredietlijn toe voor de uitgifte van die Bankgarantie(*). Uw vermogen blijft onaangetast. Zo stelt de bank zich garant voor uw wettelijke, contractuele of andere verplichtingen ten gunste van een derde. De garantie dekt de begunstigde wanneer het risico, beschreven in het contract, zich voordoet.

 

(*) Onder voorbehoud van aanvaarding van uw aanvraag door de bank.

  • Uw Bankwaarborg geldt steeds voor een vast omlijnde periode en een duidelijk omschreven bedrag.
  • U betaalt eenmalig kosten voor de toekenning en de uitgifte, en een periodieke provisie tijdens de looptijd.

Erik neemt een boekhandel en tijdschriftenwinkel over. Hij wil het contract met de Nationale Loterij verderzetten, maar die vraagt om een fikse borgstelling. En na de investeringen in het winkelmeubilair en de nieuwe software legt die vraag een flinke hypotheek op zijn werkingsmiddelen. 

 

Erik vraagt ons daarom een Bankwaarborg. Wij schrijven die uit op naam van Erik, ten gunste van de Nationale Loterij. 

 

Erik krijgt zijn contract met de Nationale Loterij en heeft de handen vrij om verder te investeren in zijn zaak.

 

 

 


Kredietverstrekker: BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, B-1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE0403.199.702. Onder voorbehoud van aanvaarding van uw aanvraag.

Alle details van dit product afdrukken
 

  

Hoe aanvragen?

Zoek een agentschapZoek een agentschap