De werking van de app wijst zichzelf uit dankzij de heldere, eenvoudige vormgeving. Het startscherm brengt alle mogelijkheden overzichtelijk in kaart. Bovendien krijg je bij het eerste gebruik een woordje uitleg. Via grafieken krijg je een duidelijk zicht op de volledige aankoopkost van een woning.