Kaskrediet

Beter evenwicht tussen inkomsten en uitgaven met het Kaskredietlinkedin

Wat is het Kaskrediet?

Het Kaskrediet overbrugt in de tijd beperkte verschillen tussen inkomsten en uitgaven. Het is ideaal voor professionelen in groeifase die wachten op betalingen van klanten of tijdelijk liquiditeiten nodig hebben.

Voordelen van het Kaskrediet?

U hoeft zich niet te verantwoorden. U beschikt direct over geld op uw zichtrekening.

U gebruikt het Kaskrediet alleen wanneer u het nodig hebt en dit gedurende een bepaalde duur of zonder een vastgestelde eindvervaldag.

Het Kaskrediet is een kredietlijn die beschikbaar is op uw zichtrekening. Het minimumbedrag van het Kaskrediet bedraagt 2.500 EUR. U neemt gewoon op van uw zichtrekening tot een afgesproken maximumbedrag.

De intresten op het Kaskrediet zijn 100% aftrekbaar als beroepskost.

 

Meer weten over het Kaskrediet

Het Kaskrediet is gelinkt aan uw zichtrekening waardoor inkomende betalingen het Kaskrediet aanzuiveren. Het principe is eenvoudig. U neemt het krediet op door uw zichtrekening te debiteren.

Wim haalde net een nieuwe klant binnen voor een service-overeenkomst. Die vraagt een betalingstermijn van 90 dagen, terwijl Wim aan zijn leveranciers zelf binnen de 30 dagen moet betalen. Het Kaskrediet helpt hem uit de nood. Wim leent precies voldoende om zijn leveranciers tijdig te betalen en stort het geleende bedrag, plus interesten, terug zodra zijn nieuwe klant zijn factuur vereffent.

Voor het kaskrediet is geen bijkomende overheidssteun mogelijk.

 

 

Hoe aanvragen?

Zoek een agentschapZoek een agentschap
  

Prijs

  • Elke drie maand betaalt u interesten. Die worden berekend op het effectief opgenomen bedrag. De toegepaste rentevoet bestaat uit een basisrente die kan wijzigen tijdens de looptijd plus een marge.
  • Elke drie maanden betaalt u een kredietopeningsprovisie op het hoogste debetsaldo, minimaal aangerekend op de kaskredietlijn, of een reserveringsprovisie op het ongebruikte deel van de kredietlijn.
  • Bij een overschrijding van het kaskrediet betaalt u om de drie maanden een overschrijdingsvergoeding.
  • U betaalt administratiekosten bij de start van uw krediet, bij een wijziging ervan of de annulatie.

Alternatieve producten

Wettelijke informatie

Kredietverstrekker: BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, B-1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE0403.199.702. Onder voorbehoud van aanvaarding van uw aanvraag.

Fintro is een afdeling van BNP Paribas Fortis NV.

Bemiddelingsinstantie

OMBUDSFIN - Ombudsman in financiële geschillen

North Gate II

Koning Albert II-laan 8, bus 2
Tél. : +32 2 545 77 70 - Fax : +32 2 545 77 79
E-mail : Ombudsman@ombudsfin.be


 


Alle details van dit product afdrukken